Väitöstilaisuus asiantuntijaorganisaatioiden innovaatiotoiminnasta

KTM Tiina Tuominen väittelee perjantaina 22.2.2013 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa AS1, Otaniementie 17, Espoo. Väitöskirjassa ”Innovation and Development Activities in Professional Service Firms – a Role Structure Perspective” tarkastellaan innovaatio- ja kehittämistoimintaan liittyviä roolirakenteita asiantuntijayrityksissä.

Siinä missä monissa organisaatioissa innovaatiotoiminta on edelleen keskittynyt erikseen nimetyille toimijoille, kuten kehittämistiimeille ja johdolle, asiantuntijaorganisaatiot nojaavat usein vahvasti asiakasrajapinnassa toimivien työntekijöidensä osaamiseen. Asiantuntijayritysten voidaankin sanoa olevan edelläkävijöitä työntekijälähtöisessä innovoinnissa. Tieto innovaatiotoiminnan organisoitumisesta tämänkaltaisessa työympäristössä on kuitenkin edelleen vähäistä. Väitöskirja syventää nykyistä aihealueeseen liittyvää tietämystä sosiaalista rakennetta ja rooleja käsittelevän teorialinssin avulla. Tutkimus osoittaa roolirakenteiden moninaisuuden yksittäisenkin yrityksen sisällä ja kuvaa niiden autonomista ja joustavaa luonnetta viidessä asiantuntijaorganisaatiossa.

Tervetuloa väitöstilaisuuteen!

Väitostiedote (pdf) löytyy tästä linkistä.

Väitöskirja tulee olemaan elektronisesti saatavilla osoitteessa http://lib.tkk.fi/Diss

Lisätietoja: tiina.tuominenat[at]aalto.fi

Lisätietoja IRIS-ryhmästä ja sen tutkimuksesta: iris.aalto.fi

Joulun ja Uuden Vuoden terveisiä Inno-Vointi projektista!

Tehty työ kantaa hedelmää: projektissa valmistaudutaan tulosten julkaisemiseen kevään 2013 aikana. Päätösseminaari pidetään tiistaina 21.5 klo 12-16 Aalto-yliopiston LUME-keskuksessa Helsingin Arabianrannassa. Merkkaa ajankohta kalenteriin!

Pääjohtaja Mirjami Laitinen ja professori Pentti Arajärvi päätösseminaarin puhujia

Hankkeen päätösseminaarissa 21.5.2013 klo 12-16 pääpuhujat ovat julkisen sektorin keskeisiä vaikuttajia. Heitä kannattaa kuulla! Seminaarin tarkemmasta ohjelmasta ja seminaariin ilmoittautumisesta tiedotetaan kevään aikana.

Onnistu julkisten palveluiden uudistamisessa –sisältö julkisen sektorin koko henkilöstölle

Inno-Vointi –projektissa on valmisteltu käytännön toimintaan suunnattua päätuotosta, Inno-Vointi –mallia. Malliin kootaan toimintatapoja uudistusten johtamiseen julkisella sektorilla. Luonnoksen, ”prototyypin”, sisältöä viimeistellään. Tuotos julkaistaan verkkosivustona toukokuussa. Sisältö vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen Suomen julkisella sektorilla.

Oppimistyöpajasta hyvää palautetta: ”Jatkoi hyvien työpajojen sarjaa”

Syksyn päätapahtumassa Design Factoryssä lokakuun lopussa hankkeen kaikki 16 osallistujaorganisaatiota testasivat Inno-Vointi -mallin sisältöä ja osallistuivat mallin kehittämiseen. Testauksessa kuvitteellinen ”Suomi”-organisaatio ja sen eri palvelualueet käyttivät sisältöä tukena toiminnan suunnittelussa: tavoitteena oli laatia ”Suomelle” kehittämissuunnitelma palveluihin liittyvien ajankohtaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lue lisää oppimistyöpajan kulusta ja palautteista: http://www.inno-vointi.fi/WP/?p=519

Toimintaa kumppaniorganisaatioissa

Kylä Kaupungissa –hankkeen päätösseminaarissa 14.11.2012 Hämeenlinnassa esiteltiin rohkeita tapoja kehittää kunnan palveluita, jossa asukkaat ovat pääosassa. Oletko sinä miettinyt, että kuntasi seniorit perustaisivat oman kahvilan nuorisolle? Lue lisää Hämeenlinnan minipiloteista:

http://www.hameenlinna.fi/Paatoksenteko-ja-talous/Kaupungin-organisaatio/Kehittamisyksikot/Hankkeiden-esittely/Kehittamisprojektien-nettisivuja/Kyla-kaupungissa/   sekä www.inno-vointi.fi

Johtamista vai huolenpitoa? Ota kantaa verkkosivullamme!

”Lähitulevaisuuden työyhteisöt ovat kaikki hoivayhteisöjä, jossa johtaminen on huolenpitoa.” Mervi Hasun blogi pohtii huolenpidon vajetta työorganisaatioissa. Lue ja osallistu keskusteluun: http://www.inno-vointi.fi/WP/?p=491

Inno-Voijat toivottavat Oikein Hyvää ja Rentouttavaa Joulua!

Esityksiä VAKA-palvelujen kehittämisestä

Inno-Vointi-projektissa on tarkasteltu Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunkien varhaiskasvatuspalvelujen kehittämistä. Tehtyjä tapaustutkimuksia on esitelty usealla foorumilla syksyn aikana yhdessä kaupunkien henkilöstön kanssa.

Mikko Lehtonen (Aalto-yliopisto) esitteli Vantaan kaupungin tapausta valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä 3.10.2012 teemaseminaarissa Työn ja arjen pyörteissä. Ohessa esityksen kalvosetti: Vantaan VAKA-palvelujen kehittäminen, esitys Lastensuojelupäivillä 2.10.2012

Eveliina Saari (TTL) ja Sole Askola-Vehviläinen (Vantaan kaupunki) esittelivät Vantaan kaupungin toimintaa Työterveyspäivillä. Esityskalvot löytyvät täältä.

Marja-Liisa Akselin (Hämeenlinna kaupunki) ja Eveliina Saari, (TTL) pitivät esityksen Tulevaisuuden päiväkoti- tapahtumassa. Esityskalvot täällä: Tulevaisuuden Päiväköti

 

Innovoinnilla uudenlaisia toimintamalleja ja ratkaisuja julkisten palvelujen tuotantoon

Inno-Vointi -projektin alussa haastateltiin Verohallinnonpääjohtajaa Mirjami Laitista ja Inno-Vointi -projektin projektipäällikköä Mervi Hasua. He kertoivat odotuksiaan siitä, miten johtamisella voidaan tukea innovaatioita ja hyvinvointia julkisella sektorilla.

Katso alla olevasta Sitran tuottamasta videosta, mitä he kertoivat projektin alkuvaiheessa. Video on aluperin julkaistu Sitran Uusi Johtajuus -sivustolla.

Lehdistötiedote – Inno-Vointi- tutkimus selvitti: Vantaan päivähoidon uudistus on edelläkävijä palvelujen monipuolistamisessa

Lähipalvelut ovat elintärkeitä yhteiskunnan sujuvalle toiminnalle. Talouskasvun hiipuessa esimerkiksi päivähoitopalvelut joudutaan tuottamaan pienemmillä resursseilla. Kun  kaupungit ja kunnat säästävät, vaakakupissa on lasten ja perheiden hyvinvointi.

Inno-Vointi -projektissa on tutkittu Vantaan kaupungilla toteutettua päivähoidon uudistusta. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin projektin vuosiseminaarissa 6.3.2012 Otaniemen Dipolissa. Seminaarissa oli noin sata osallistujaa.

Lue lehdistötiedote Vantaan kaupungilla tehdystä tutkimuksesta täältä: Lehdistötiedote 6.3.2012

Uusi kirja käyttäjälähtöisestä palveluinnovaatiotoiminnasta ilmestynyt

Keitä palvelujen käyttäjät ovat? Miten heidät huomioidaan palveluinnovaatioprosesseissa? Kuka käyttäjien osallistamisesta hyötyy?

Edward Elgarin julkaisemassa teoksessa paneudutaan näihin käyttäjälähtöisen innovoinnin kysymyksiin. Aihetta tarkastellaan eri palvelukonteksteissa käsitteellisen analyysin, case-esimerkkien ja konkreettisten menetelmäkokeilujen avulla. Kirja on saanut alkunsa Roskilden yliopiston ja BIT Tutkimuskeskuksen yhteistyöstä, ja sen editoreina toimivat professorit Marja Toivonen (VTT) ja Jon Sundbo (Roskilden yliopisto).

Kirjassa on kaksi Inno-Vointi -projektin tutkijoiden kirjoittamaa kappaletta:

10. Multiple Voices of the User in Public Sector Services
Mikko Lehtonen ja Tiina Tuominen

11. Bringing the Employee Back In: Integrating User-driven and Employee-driven Innovation in the Public Sector
Mervi Hasu, Eveliina Saari ja Tuuli Mattelmäki

Lisätietoja kirjasta kustantajan sivuilta.

Kirja Amazon.co.uk -kirjakaupassa.

Inno-Vointiin tarvitaan kaikki!

Tervetuloa Inno-Vointi-projektin vuosiseminaariin Inno-Vointiin tarvitaan kaikki!

Seminaari järjestetään Dipolissa, Espoon Otaniemessä, Luolamies-salissa 6.3.2012 klo 12.30-16.00. Esillä on maistiaisia syksyn aikana oivalletuista tutkimuksen tuloksista.

Seminaari on maksuton.

Ohjelma

12.30     Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
13.00     Seminaarin avaus

  • Tervetuloa, Inno-Vointi tutkimusryhmä
  • Naurusta hyvinvointia, Stand-up koomikko Tommi Tuominen

13.30     Vantaan päivähoidon kevyet palvelut – onnistumisia ja oppeja

  • Tutkijat Mikko Lehtonen ja Eveliina Saari
  • Keskustelussa mukana: Vantaan kaupunginhallituksen pj. Tapani Mäkinen, Varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen, Varhaiskasvatuspäällikkö Leena-Mari Tornivaara, Päiväkodin johtaja Kristina Hakola, Lastentarhanopettaja Jaana Kupela

14.45     Kohti toisenlaisia julkisia palveluita

  • Lahden kaupungin strategiapäällikkö Santtu Von Bruun

15.30     Katsaus Inno-Vointiin

  • Konsortion johtaja Mervi Hasu

Ilmoittautuminen

Ilmoittautukaa tilaisuuteen sähköpostitse osoitteeseen vuosiseminaari(at)inno-vointi.fi viimeistään 24.2.2012.

Tervetuloa!