TOIMI- hanke käynnistyi – ITU! -kirja kokeiluun vanhuspalveluihin

Työterveyslaitos käynnisti tammikuun alussa tutkimus- ja kehityshankkeen, jossa kokeillaan arjen innovaattoreille tarkoitettua ITU-kirjaa mm. hektisessä vanhuspalvelutyössä. Toisena menetelmänä kokeillaan kehitysvuoropuhelua, joka tukee työntekijöiden oman uran ja elämänvaiheen pohdintaa. Menetelmien vaikuttavuutta työntekijöiden kehittämistoimijuudelle arvioidaan haastattelemalla, havainnoimalla ja vertailemalla menetelmiä arvioivissa työpajoissa.

Hankkeen tavoitteet:

  •  tuottaa tietoa kehittämistoimijuutta tukevien menetelmien käytöstä ja seuraamuksista työpaikoilla
  • kehittää työntekijälähtöistä innovoinnin ja kehittämisen tukea työpaikoille HR:n ja esimiestyön tueksi
  • kehittää organisaatiokäytäntöjä, joissa hyödynnetään työntekijöiden luovuus palvelutoiminnan uudistamisen lähteinä
  • tukea työpaikan toiminnan uudistumista ja henkilöstön hyvinvointia
  •  tuottaa tieteellistä tietoa työhyvinvoinnin, työn kehittämisen ja toimijuuden suhteista ja kehittää menetelmiä interventioiden vaikuttavuuden tutkimiseksi

Mukaan tutkimuskohteiksi lähtivät Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Lohjan kaupungin perusturvapalvelut, Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry, Helsinki ja Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelut. Tulosten levittämisessä ovat mukana Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, VALLI ry sekä Henkilöstöjohdon ryhmä Henry ry. Kaksivuotista hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Lisätietoja: http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=113277

ITU-kirja: http://www.inno-vointi.fi/fi/aloita-tasta/tyokirja

Elämää muutosten kourissa

”Älä kato ittees, kato taivasta.” sanoo sairaankuljettaja auto-onnettomuudessa ruhjoutuneelle betoniyrittäjä Rautalalle ensimmäiseksi selviytymisohjeeksi Kari Hotakaisen romaanissa Luonnon laki.

Toimisiko sama ohje muutosten kourissa eläville organisaatioille?  Mikä pitäisi toivon paremmasta yllä organisaatiossa, joissa juuri nyt kaikki tuntuu muuttuvan kerralla? Tiimisi yhdistyy toiseen ja esimiehesi vaihtuu. Saat opetella uuden tietojärjestelmän, juuri kun olit vasta oppinut edellisen version niksit. Asiakkaasi antavat palautetta asioista, joiden muuttaminen vaatisi koko systeemin kehittämistä. Työnteon rytmisi kiihtyy, mutta tämä palkitaan antamalla sinulle lisää töitä.

Kaiken muutoksen keskellä on hyvä pysähtyä miettimään, mikä on muutoksen mieli ja merkitys. Ehkä juuri sinun pitäisi kertoa esimiehellesi tai johtajallesi, miksi suunniteltu muutos ei toteudu kuten projektiryhmä tai johto sen oli suunnitellut.

Kehittämishankkeessamme Espoon vanhusten palveluiden kotihoidossa tutkimme yhdessä esimiesten ja työntekijöiden kanssa meneillään olevaa muutosta. Teimme näkyväksi työntekijöiden ja esimiesten arkityössä kohtaamia haasteita ja kehitimme niihin ratkaisuja. Rakenteelliset ja teknologiset muutokset vaativat toteutuakseen monenlaista sovitustyötä ja arjen kekseliäisyyttä.  Niiden käsittelyyn työpajat toivat tilan ja ajan.

Muutoksen hallinta ja toteutuminen vaatii johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteispeliä. Yhteisen oppimisen ja ymmärryksen syntymisen areenat tulee nivoa osaksi työtä. Olisiko parempi ja yhteinen ymmärrys muutoksesta se taivas, jota kohti tulisi kurkottaa?

Lue tuoreesta kehittämishankkeen loppuraportistamme millaisen kotihoidon muutosta tutkivan matkan me teimme.

http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=112226&n=aineisto

Lähiesimies tarvitsee Dumbon korvat

Kuullakseen asiakkaiden kehuja ja moitteita palveluista esimies tarvitsee herkkiä korvia ja vastaanottokykyä. Samoja korvia esimies tarvitsee aistiakseen työntekijöiden ideat, joita organisaation pitäisi ryhtyä toteuttamaan. Inno-Vointi vuosiseminaarissa 6.3.2012 nähtiin ja kuultiin kuinka esimiesten ja työntekijöiden yhteinen kehittely ja uuden palvelun piirteistä päättäminen yhdessä voi johtaa toiminnan nopeisiin uudistuksiin. ”Kuukausi siitä, kun keksin idean uudentyyppisestä puolipäiväisestä liikuntakerhosta, päätös uuden palvelun aloittamisesta oli jo tehty.” -kertoi lastentarhanopettaja idean äitinä.

Lähiesimiehen rooli uudistusten edistäjänä näyttää olevan tärkeä. Hänelle esitetään ideat ensimmäisenä. Ideoiden edistäminen vaatii tekoja: resurssien ja hyväksynnän hakemista ylempää organisaatiosta. Idea voi matkalla kohdata vähättelyä, esteitä tai se voi jäädä ”ilmaan roikkumaan”. Näiden yli pääseminen vaatii aktiivista johtamistyötä. Vantaan päivähoidon uudistuksessa ilmapiiri oli uusille kevyemmille päivähoitopalveluille otollinen ja ylempi johto näki kerhotoiminnan lisäämisen vähentävän kallista kokopäivähoidon tarvetta.

Aina eivät työntekijöiden aloitteet ajoitu näin suotuisaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Työntekijän aloitteet voivat olla aikaansa edellä tai ehdotuksen vaikutuksia ei osata heti arvioida laajemmin. Ehkä juuri silloin tarvitaan niitä Dumbo-norsun korvia ja tilaa idean yhteiselle jalostamiselle. Vaikka kaikki ideat eivät johtaisikaan uudistuksiin, luo tällainen johtamisote hyvinvointia työntekijöille.

Mikä on sitten ylimmän johdon rooli uudistusten johtamisessa? Hyvä leffa-arvostelu ei paljasta koko juonta, joten suosittelen, että katsot videon: Inno-Vointiin tarvitaan kaikki.

Katso video täältä.

Lue myös lehdistötiedote