Saumatonta tuotteistamista – elävää palvelua -seminaari

Aika: Tiistaina 21.10.2014 klo 12-16 
Paikka: Aalto-yliopisto, Otaniementie 17, TUAS-talo

Lataa seminaariesite | Ilmoittaudu nyt

Onko palvelusi jämähtänyt väärään asentoon tuotteistamisen seurauksena?

leaps_loppusemma_banner

Seminaari tarjoaa pääoivalluksia ja esimerkkejä LEAPS (Leadership in the Productisation of Services) -tutkimusprojektista. Iltapäivän aikana pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Miten kudot monista näkemyksistä saumattoman palvelun?
  • Miten luot elävyyttä tuotteistettuun palveluun?
  • Miten osallistava tuotteistaminen toteutetaan käytännössä?

Seminaari on suunnattu erityisesti yritysten johto- ja kehittämistehtävissä toimiville henkilöille, tutkijoille, konsulteille ja muille palvelujen kehittämisestä ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneille. Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Seminaarin puhujat

Professori Anders Gustafsson, Service Research Center (CTF), Karlstad University. Anders Gustafsson on kansainvälisesti arvostettu  palvelututkimuksen pohjoismainen tähti: hän on julkaissut yli 150 tieteellistä artikkelia ja yhdeksän kirjaa ja tekee läheistä yhteistyötä yritysten kanssa. Hän on työskennellyt muun muassa Ikean, Löfbergsin, Volvon ja TeliaSoneran kanssa.

Miia Martinsuo_TBProfessori Miia Martinsuo on Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen johtaja ja projekti- ja palveluliiketoiminnan opetukseen ja tutkimukseen liittyvän CROPS (Center for Research on Operations, Projects and Services)-yksikön johtaja. Martinsuolla on 20 vuoden kokemus yritysten ja niiden toiminnan kehittämisestä, tutkimuksesta, opettamisesta ja ohjauksesta. Hänen tutkimuksensa keskittyy moniprojektiorganisaatioiden johtamiseen, asiantuntijatyön organisointiin, teollisen palveluliiketoiminnan innovaatioihin ja toimitusketjuihin sekä tuote- ja palvelukehitysprojektien päätöksentekoon. Hän on kirjoittanut yli sata artikkelia, kirjanlukua ja kirjaa ja toimii aktiivisesti täydennyskouluttajana.

QPR Miika NurminenMBA Miika Nurminen toimii liiketoimintajohtajana QPR Softwaressa, vastaten palvelutarjoomasta, markkinoinnista ja myynnintuesta. Hän on työskennellyt QPR:ssä vuodessa 1999 useissa eri toimenkuvissa ja rooleissa vastaten koko ohjelmistotuotanto- ja asiantuntijaliiketoiminnasta. Lisäksi hän on toiminut vastuukonsulttina useissa kansallisissa ja kansainvälisissä asiakasprojekteissa, joissa globaalisti operoivien organisaatioiden operatiivista toimintaa on kehitetty prosessien, kokonaisarkkitehtuurin ja suorituskyvyn mittaamisen avulla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

eMBa Tiina Metsävuori toimii apulaisjohtajana LähiTapiolassa vastuualueenaan henkiyhtiön liiketoiminnan kehittäminen.

Jarno PoskelaTkT, Senior Partner Jarno Poskela toimii innovaatiotoiminnan konsulttina ja hallituksen jäsenenä Innotiimi Oy:ssä. Hänen viimeaikaiset konsultointi- ja valmennustoimeksiannot ovat keskittyneet mm. palvelu- ja tuoteinnovaatioiden, innovaatiostrategian, ennakointityön, innovaatiojohtamisen, innovaatioprosessin, innovaatiokulttuurin ja innovaatiokyvykkyyden kehittämiseen. Hän on myös kirjoittanut ko. aiheista lukuisia artikkeleja ja kirjoja. Hänen väitöskirjansa käsitteli innovaatiotoiminnan strategista ohjaamista ja innovaatioprosessin alkupään kehittämistä.

Lisätietoa LEAPS-projektista

Lappeenranta-seminaariin 900 osallistujaa !

Inno-Vointi- johtamismalli esiintyy Lappeenrannassa lähes 900 osallistujalle 15.8. Osallistujat ovat eri puolelta Suomea. Tämä innostaa ja kannustaa Inno-Vointi-hankkeen alkuperäisiä toimijoita! Toivomme seminaarin myötä Inno-Vointi -sivustolle ja sen sisällöille lisää uusia ystäviä.

Syksyn mittaan sivustolle tulee myös muutamia uusia toiminnallisuuksia helpottamaan sen käyttöä.

Pääviestimme Lappeenrannan 900 kuulijalle on tämä:

Fiksulla johtamisella olennaisten asioiden tekemistä julkiselle sektorille

Jotta julkinen palvelusektori voisi jatkossakin tuottaa laadukkaita ja tasa-arvoisia palveluja, tarvitaan palvelumuutoksia laaja-alaisesti lapsista vanhuksiin sekä kulttuurista terveyteen. Muutoksilla on kiire, koska verorahat vähenevät. Muutosten toteuttamiseksi tarvitaan johtamista, jolla edistetään uusien ideoiden syntymistä ja saadaan sekä henkilöstö että palvelun käyttäjät kehittämään julkisia palveluita.

Juustohöylä-leikkauksille ja palvelujen suoraviivaiselle vähentämiselle on vaihtoehto: tehdään olennaisia asioita.

Sanotaan EI voivottelulle ja KYLLÄ toimeen tarttumiselle. Tehdään yhdessä Euroopan fiksuin ja innovatiivisin julkinen sektori tarttumalla oleelliseen. Apuvälineitä on olemassa. 15.8 sessiossa esitellään lääkkeitä.

Inno-Vointi tarjoaa ratkaisun Kunta-alan seminaarissa

Inno-Vointi- tulokset esittäytyvät elokuussa samassa seurassa Pekka Himasen, Kirsti Longan, Saska Saarikosken, Matti Röngän ja muiden näkyvien henkilöiden kanssa. Tämä tapahtuu elokuussa Lappeenrannassa, perinteisessä Kunta-alan kaksipäiväisessä tapahtumassa, jonka teema on tulevaisuuden uskoa valava ”Ratkaisu löytyy aina”.
Kehittäminen on tekoja -osuudessa perjantaina 15.8. Inno-Voinnin tekijä Mervi Hasu Työterveyslaitokselta ja Jarna Savolainen Työturvallisuuskeskuksesta esittelevät omassa setissään potpurin Työelämän kehittämisen työkalupakista. Mervin potpurissa soi Inno-Vointi ja Hyvän Johtamisen Laatukriteerit. Jarna rytmittää sointia Sykettä Työhön & Työkaarimallin teemoilla.
Tarjolla hyvää elämä vai äkkijarrutus talouden ehdoilla? -seminaari kysyy ja rakentaa näköalaa työyhteisön toimista kestävään tulevaisuuteen. Asiantuntijoiden puheenvuorojen, vuoropuhelun sekä hyvien käytäntöjen avulla tarjotaan tavoitteita ja välineitä ratkaisujen löytämiseksi. Seminaariohjelma ilmoittautumisohjeineen on verkossa http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2014/Tiedostot0414/a-yleiskirje1404jp-lappeenranta-liite.pdf
Seminaari on vuorovaikutteinen ja johdattelee etsimään ja löytämään ratkaisuja työyhteisöjen ajankohtaisiin haasteisiin. Se on tarkoitettu päättäjille, henkilöstöjohdolle ja esimiehille, kehittämistyön asiantuntijoille ja yhteistoiminnan kehittäjille sekä henkilöstön edustajille. Osallistujiksi odotetaan satoja työnantajien ja palkansaajajärjestöjen edustajia.
Kunta-alan yhteistoiminta- ja kehittämisseminaari järjestetään Lappeenrannassa 14.–15.8.2014.

Kuvia ja tunnelmia päätösseminaarista

Galleria

Tämä galleria sisältää 191 kuvaa.

Inno-Vointi-projektin loppuseminaarissa oli 174 osallistujaa. Tässä muutamia kuvia seminaarin tunnelmista. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana. Kuvat: Marja Haapio, 040 5106297, marja(at)jukrama.fi, www.jukrama.fi   TweetFacebookLinkedInTumblrStumbleDiggDelicious

Väitöstilaisuus asiantuntijaorganisaatioiden innovaatiotoiminnasta

KTM Tiina Tuominen väittelee perjantaina 22.2.2013 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa AS1, Otaniementie 17, Espoo. Väitöskirjassa ”Innovation and Development Activities in Professional Service Firms – a Role Structure Perspective” tarkastellaan innovaatio- ja kehittämistoimintaan liittyviä roolirakenteita asiantuntijayrityksissä.

Siinä missä monissa organisaatioissa innovaatiotoiminta on edelleen keskittynyt erikseen nimetyille toimijoille, kuten kehittämistiimeille ja johdolle, asiantuntijaorganisaatiot nojaavat usein vahvasti asiakasrajapinnassa toimivien työntekijöidensä osaamiseen. Asiantuntijayritysten voidaankin sanoa olevan edelläkävijöitä työntekijälähtöisessä innovoinnissa. Tieto innovaatiotoiminnan organisoitumisesta tämänkaltaisessa työympäristössä on kuitenkin edelleen vähäistä. Väitöskirja syventää nykyistä aihealueeseen liittyvää tietämystä sosiaalista rakennetta ja rooleja käsittelevän teorialinssin avulla. Tutkimus osoittaa roolirakenteiden moninaisuuden yksittäisenkin yrityksen sisällä ja kuvaa niiden autonomista ja joustavaa luonnetta viidessä asiantuntijaorganisaatiossa.

Tervetuloa väitöstilaisuuteen!

Väitostiedote (pdf) löytyy tästä linkistä.

Väitöskirja tulee olemaan elektronisesti saatavilla osoitteessa http://lib.tkk.fi/Diss

Lisätietoja: tiina.tuominenat[at]aalto.fi

Lisätietoja IRIS-ryhmästä ja sen tutkimuksesta: iris.aalto.fi

Esityksiä VAKA-palvelujen kehittämisestä

Inno-Vointi-projektissa on tarkasteltu Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunkien varhaiskasvatuspalvelujen kehittämistä. Tehtyjä tapaustutkimuksia on esitelty usealla foorumilla syksyn aikana yhdessä kaupunkien henkilöstön kanssa.

Mikko Lehtonen (Aalto-yliopisto) esitteli Vantaan kaupungin tapausta valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä 3.10.2012 teemaseminaarissa Työn ja arjen pyörteissä. Ohessa esityksen kalvosetti: Vantaan VAKA-palvelujen kehittäminen, esitys Lastensuojelupäivillä 2.10.2012

Eveliina Saari (TTL) ja Sole Askola-Vehviläinen (Vantaan kaupunki) esittelivät Vantaan kaupungin toimintaa Työterveyspäivillä. Esityskalvot löytyvät täältä.

Marja-Liisa Akselin (Hämeenlinna kaupunki) ja Eveliina Saari, (TTL) pitivät esityksen Tulevaisuuden päiväkoti- tapahtumassa. Esityskalvot täällä: Tulevaisuuden Päiväköti

 

Inno-Vointi-teesejä oppimistyöpajoista

Inno-Vointi -projektissa järjestettiin toukokuussa 2012 kaksi oppimistyöpajaa projektiin osallistuville organisaatioille. Julkaisemme sivustolla valikoiman työpajojen tuloksia ja osallistujien lyhyitä kirjoituksia työpajojen kokemuksista.

Inno-Vointi-projektissa on kevään aikana analysoitu tutkimuksen aikana tehtyjä tapaustutkimuksia. Tuloksia on kiteytetty teeseiksi, joita työstettiin toukokuun oppimistyöpajoissa. Ryhmätöiden tavoitteena oli toisaalta esitellä teesejä osallistujille, toisaalta selvittää, puhuttelevatko ne innovaatiotoimintaan osallistuvia. Ryhmätyö käynnistettiin teesikävelyllä, jossa musiikin saattelemana jokainen työpajan osallistuja valitsi yhden juuri sillä hetkellä itseä puhuttelevan teesin esille asetelluista kymmenistä teeseistä.

Keskustelussa osallistujat jaettiin ryhmiin, joissa pohdittiin teesejä jonkun tietyn toimijan näkökulmasta. Katettua tuli johdon, työntekijöiden/asiantuntijoiden ja HR-asiantuntijoiden näkökulmat. Keskustelu oli vilkasta, ja ryhmissä pohdittiin teesien liittymistä toisiinsa, ryhmät muodostivat valituista teeseistä ”minimalleja”, jotka on esitetty alla olevissa kuvissa. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana.

”Osallistuin juuri aivoriiheen”

Inno-Vointi -projektissa järjestettiin toukokuussa 2012 kaksi oppimistyöpajaa projektiin osallistuville organisaatioille. Työpajat onnistuivat hienosti, keskustelu oli vilkasta, tutkijat ja osallistujat saivat paljon uusia ajatuksia työhönsä. Julkaisemme sivustolla valikoiman työpajojen tuloksia ja osallistujien lyhyitä kirjoituksia työpajojen kokemuksista. Tämä on ensimmäinen blogikirjoitus Inno-Vointi -projektin oppimistyöpajojen kokemuksista.

Helsinki kutsuu kaikkia ideoimaan parempaa kotikaupunkia. Kaupungin verkkosivuilla on sähköinen aivoriihi, jossa kaikki voivat vapaasti esittää ajatuksiaan ja kommentoida toisten ehdotuksia siitä, miten kaupungin palveluja tulisi kehittää, millaista Helsinkiä pitäisi rakentaa ja mitä tekoja toiveiden Helsingin toteuttamiseksi tarvitaan. Osallistuin juuri aivoriiheen.

Inno-Vointi hankkeen oppimistyöpajassa kirkastui ajatus, että arjen toiminnan kehittäminen ei vaadi suuria toimenpiteitä, mutta sitä enemmän luovia ajatuksia tuottavaa avointa ilmapiiriä. Aina ei vaadita hienoa sähköistä verkkoratkaisua tai muodollista aloitetoimintaa uusien ideoiden synnyttämiseen. Parhaat ideat syntyvät tauoilla, kahvipöytäkeskusteluissa ja muissa yhteisissä pohdinnoissa, joskus myös työpalaverien oheistuotteina.

Avoimen ja luottamusta herättävän ilmapiirin lisäksi tarvitaan fasilitaattori – vai tarvitaanko sellaista? Verohallinnolla oli hyvä esimerkki keskitetystä fasilitoinnista. Näkisin myös HR:n roolin tällaisena mahdollistajana, liiketoiminnan edellytysten luojana, ei vain ikuisena valvojana ja kontrolloijana. Arkipäivän kehittämisessä roolin voi ottaa kuka tahansa. Välillä on terveellistä nostaa katse tietokoneesta, lähteä tauolle, antaa ideoiden lentää ja innostaa myös toisten ajatuksia. Voi harrastaa arjen (työ)hulluutta.

Aivoriihityöskentelyä helpotti laaja aihe-alue. Samoin kävi monikulttuurisuus-hankkeessa, johon osallistuimme taannoin.  Aihetta tai mahdollisia tuotoksi ei  rajattu etukäteen ja toisaalta moniin ratkaisuihin oli käytännön tarve. Ideoita alkoi syntyä, useimmiten juuri vapaamuotoisesti ja vapaamuotoisissa kokoonpanoissa. Kehittämistä tehdään usein erillisissä kehittämisryhmissä tai organisaation eri tasoilla tai yksiköissä. Julkishallinnossa hierarkkisuus elää edelleen hyvin vahvasti. Työpajan keskeisimpiä teesejä oli työntekijöiden ja tarvittaessa myös asiakkaiden mukaan ottaminen toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Silloin joutuu rikkomaan tasojen välisiä rajoja tai organisaatiolaatikoiden seiniä.

Kirjoittaja Merja Jacobsson, Koulutussuunnittelija, Asiakas- ja kehittämisyksikkö, Palmia

Vuosiseminaarin materiaalit saatavilla

Inno-Vointi -projektissa järjestettiin vuosiseminaari 6.3.2012. Tilaisuuteen osallistui noin sata henkilöä projektiin osallistuvista organisaatioista ja ilahduttavasti myös muista organisaatioista. Vuosiseminaarin materiaalit ovat nyt saatavilla verkosta.

Jo aiemmin näillä sivuilla on löytynyt videokooste Vantaan kaupungin päivähoidon kehittämiseen pureutunut paneelikeskustelu. Video löytyy youtube palvelusta ja alta.

Santtu von Bruunin erinomainen alustus Suomen julkisen sektorin näkymistä löytyy myös videokoosteena youtubesta ja alta.

Mervi Hasun alustuksen kalvot ovat saatavilla täältä: Vuosiseminaari – projektin tilanne

Lähiesimies tarvitsee Dumbon korvat

Kuullakseen asiakkaiden kehuja ja moitteita palveluista esimies tarvitsee herkkiä korvia ja vastaanottokykyä. Samoja korvia esimies tarvitsee aistiakseen työntekijöiden ideat, joita organisaation pitäisi ryhtyä toteuttamaan. Inno-Vointi vuosiseminaarissa 6.3.2012 nähtiin ja kuultiin kuinka esimiesten ja työntekijöiden yhteinen kehittely ja uuden palvelun piirteistä päättäminen yhdessä voi johtaa toiminnan nopeisiin uudistuksiin. ”Kuukausi siitä, kun keksin idean uudentyyppisestä puolipäiväisestä liikuntakerhosta, päätös uuden palvelun aloittamisesta oli jo tehty.” -kertoi lastentarhanopettaja idean äitinä.

Lähiesimiehen rooli uudistusten edistäjänä näyttää olevan tärkeä. Hänelle esitetään ideat ensimmäisenä. Ideoiden edistäminen vaatii tekoja: resurssien ja hyväksynnän hakemista ylempää organisaatiosta. Idea voi matkalla kohdata vähättelyä, esteitä tai se voi jäädä ”ilmaan roikkumaan”. Näiden yli pääseminen vaatii aktiivista johtamistyötä. Vantaan päivähoidon uudistuksessa ilmapiiri oli uusille kevyemmille päivähoitopalveluille otollinen ja ylempi johto näki kerhotoiminnan lisäämisen vähentävän kallista kokopäivähoidon tarvetta.

Aina eivät työntekijöiden aloitteet ajoitu näin suotuisaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Työntekijän aloitteet voivat olla aikaansa edellä tai ehdotuksen vaikutuksia ei osata heti arvioida laajemmin. Ehkä juuri silloin tarvitaan niitä Dumbo-norsun korvia ja tilaa idean yhteiselle jalostamiselle. Vaikka kaikki ideat eivät johtaisikaan uudistuksiin, luo tällainen johtamisote hyvinvointia työntekijöille.

Mikä on sitten ylimmän johdon rooli uudistusten johtamisessa? Hyvä leffa-arvostelu ei paljasta koko juonta, joten suosittelen, että katsot videon: Inno-Vointiin tarvitaan kaikki.

Katso video täältä.

Lue myös lehdistötiedote