Inno-Vointi-esitys OPUS-hankkeen kick-off työpajassa

Kävin esittelemässä Inno-Vointi-projektin tuloksia ja Hämeenlinnan mnipilotteja Turussa OPUS-hankkeen työpajassa 24.9.2013. Ohessa esityskalvot pdf-muodossa. Alla myös esitykseen liittyviä videoita.

Lisätietoja OPUS-hankkeesta verkossa: http://opushanke.wordpress.com/

Inno-Vointi-esitys OPUS-hankkeen kick-off työpajassa

Mira Sillanpää, Hämeenlinnan asukasagentti, kutsuu minipilotteihin

Elämänkaarikahvila Iittalassa

Katri Kallion esitys 21.5.2013 Hämeenlinnan minipiloteista ja käyttäjälähtöisyydestä.

Hämeenlinnan palvelutuotannon johtaja Päivi Raukko kertoo minipiloteista ja niiden merkityksestä kaupungille 21.5.2013.

Inno-Vointi-videoita

Inno-Vointi-projektin aikana on tuotettu joukko videoita. Ne löytyvät kootusti tältä soittolistalta.

Viimeisimpiä videoita ovat 21.5. järjestetyn tiedotustilaisuuden esitykset. Niihin liittyen kannattaa vilkaista myös Inno-Vointi-sivustolla oleva muu materiaali.

Mervi Hasu esitteli Inno-Vointi-projektin ja sen päätuotokset. Mervi käsitteli lisäksi erityisesti henkilöstön roolia uudistamisessa.

Mikko Lehtonen kertoi erilaisista uudistamisen prosesseista ja niiden yhteensoittamisesta.

Katri Kallion ja Päivi Raukon esityksissä käsitellään Hämeenlinnan kaupungilla tehtyjä uudistuksia, erityisesti Kylä Kaupungissa -hankkeessa toteutettuja minipilotteja. Niistä löytyy lisää tietoa myös Inno-Vointi-sivustolta.

Minipilottikokeilutoiminta – innovaatioita arjen tekemiseen

Nyt on ilmassa pöhinää ja uudenlaista yhteistyötä. Tai ehkä kyse on sittenkin vanhojen verkostojen uudenlaisesta tavasta toimia. Kun asukkailta ja eri toimijoilta (järjestöjen, yhdistysten, yritysten, seurakunnan ja kaupungin oman palvelutuotannon) kysyttiin mitä haluatte tehdä, minkälaisia ideoita teillä on lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen, syntyi sukupolvia ja sektorirajoja rohkeasti ylittäviä ideoita. Nyt kokemuksia on kertynyt 120 minipilotin ja 500 euron avustusten avulla. Lisäksi on syntynyt kymmeniä kokeiluja ja uudenlaista yhteistyötä ilman tuota kannustinta. Kohtaaminen asukkaiden arjessa on tuonut esiin todellista voimaantumista ja yhdessä tekemistä. Mikä siis on minipilotti?

Minipilotti on konkreettinen keino kokeilla palvelujen tuottamista asukas- ja asiakaslähtöisesti. Minipiloteissa tutkitaan asukkaiden, järjestöjen, yritysten, oman tuotannon innostusta ja mahdollisuuksia osallistua alueellisten palvelu- ja toimintakokonaisuuksien rakentamiseen. Minipilotit tuottavat tilaajalle ja tuottajalle tietoa eri alueiden (hankkeessa Iittala ja Jukola) toimijaverkostoista ja asukkaiden tarpeista.

Tärkeintä on koettu uutuus, muutos ja hyödyllisyys.

Nopea johtopäätös on, että asukkaiden tarpeet eivät rajaudu sektorirajoihin. Halukkaiden toimijoiden joukko on uskomattoman laaja ja moninainen. Toimintamahdollisuudet ylittävät ikärajat, kun sama toiminta palvelee eri tavoin eri-ikäisiä.  Ensimmäisellä minipilottikierroksella saatiin esiin pintakuva. Mitä jo tästä kuvasta opitaan, mistä innostutaan, mihin rohjetaan tarttua? (Lainaus: Hämeenlinnan kaupungin kehittämisyksikön johtajan Kirsti Mäensivun pohdinnasta Uudistuva kylä kaupungissa –hankkeen 2. väliraportista)

Torstaitreffit minipilotti on ollut erittäin vaikuttava kokeilu, josta on muodostunut jatkuva toimintatapa Jukolan koulun opettajien, oppilaiden ja vanhempien keskuuteen. Kouluohjaaja Ria Paloposki on ollut tämän kokeilun kantavana voimana ja päätoteuttaja.

Rialta kysyttiin mistä ideat minipilotteihin ovat tulleet ja mikä on motivoinut tekemään toisin:

Miksi ja mistä ideat ovat tulleet?

Oli lupa keksiä kaikkea mahdollista, mikä voisi käynnistää eloa yhteistyöhön kodin ja koulun välille, sai heittäytyä mielikuvituksen vietäväksi. Ideoita on saanut myös keskusteluista vanhempien ja oppilaiden kanssa sekä seuraamalla arkea – ottamalla opiksi haastavista tilanteista.

Mikä motivoi ja innostaa?

Lähimmän esimiehen, rehtorin ehdoton tuki ja kannustus, hänen uudistukseen valmis avoin ajatusmaailma. Hankkeen puolelta asukasagentin ideamylly, tiedonjako muista toimijoista, mahdollisuuksista kaupungin sisäisen palveluverkoston toiminnassa. Tämä ehkä antoi sen kuvan, että nytkö tämä lähtee lapasesta: mikä on asukaslähtöistä toimintaa, kun kaupungin työntekijät keskenään ideoivat mitä merkillisimpiä yhteistyömuotoja kaupungin eri työalojen kesken – toki tarjotakseen asukkaille parempia maksuttomia, kaikille avoimia palveluja.

Asukasagentin palautteet tehdystä työstä ja sen kantamasta hedelmästä muuallakin kuin omassa työpisteessä ovat antaneet uskoa, että olemme oikeilla jäljillä. Kunpa tämän hankkeen myötä isommat päättäjät huomaisivat, että hyvinkin pienellä panostuksella perusarkeen saadaan aikaan isot ja pitkäaikaiset säästöt kaiken maailman erityispalveluissa.”

Ria Paloposken ja Jukolan koulun rehtorin Taina Lindin minipilotti Torstaitreffit – hyvä käytäntö koulun ja kodin yhteistyöhön. (Katso video: http://www.youtube.com/watch?v=UX0Ut1i57G0 )

Linkki Torstaitreffit -esitteeseen: http://www.hameenlinna.fi/pages/396244/Torstaitreffit_esite.pdf

Linkki Asukasagentti Mira Sillanpää kutsuu mukaan Minipilottiin –videoon: http://www.youtube.com/watch?v=jFiHNzFiOxM&feature=plcp

Kirjoittaja Mira Sillanpää, asukasagentti, Uudistuva kylä kaupungissa –hanke mira.sillanpaa@hameenlinna.fi

Vuosiseminaarin materiaalit saatavilla

Inno-Vointi -projektissa järjestettiin vuosiseminaari 6.3.2012. Tilaisuuteen osallistui noin sata henkilöä projektiin osallistuvista organisaatioista ja ilahduttavasti myös muista organisaatioista. Vuosiseminaarin materiaalit ovat nyt saatavilla verkosta.

Jo aiemmin näillä sivuilla on löytynyt videokooste Vantaan kaupungin päivähoidon kehittämiseen pureutunut paneelikeskustelu. Video löytyy youtube palvelusta ja alta.

Santtu von Bruunin erinomainen alustus Suomen julkisen sektorin näkymistä löytyy myös videokoosteena youtubesta ja alta.

Mervi Hasun alustuksen kalvot ovat saatavilla täältä: Vuosiseminaari – projektin tilanne

Lähiesimies tarvitsee Dumbon korvat

Kuullakseen asiakkaiden kehuja ja moitteita palveluista esimies tarvitsee herkkiä korvia ja vastaanottokykyä. Samoja korvia esimies tarvitsee aistiakseen työntekijöiden ideat, joita organisaation pitäisi ryhtyä toteuttamaan. Inno-Vointi vuosiseminaarissa 6.3.2012 nähtiin ja kuultiin kuinka esimiesten ja työntekijöiden yhteinen kehittely ja uuden palvelun piirteistä päättäminen yhdessä voi johtaa toiminnan nopeisiin uudistuksiin. ”Kuukausi siitä, kun keksin idean uudentyyppisestä puolipäiväisestä liikuntakerhosta, päätös uuden palvelun aloittamisesta oli jo tehty.” -kertoi lastentarhanopettaja idean äitinä.

Lähiesimiehen rooli uudistusten edistäjänä näyttää olevan tärkeä. Hänelle esitetään ideat ensimmäisenä. Ideoiden edistäminen vaatii tekoja: resurssien ja hyväksynnän hakemista ylempää organisaatiosta. Idea voi matkalla kohdata vähättelyä, esteitä tai se voi jäädä ”ilmaan roikkumaan”. Näiden yli pääseminen vaatii aktiivista johtamistyötä. Vantaan päivähoidon uudistuksessa ilmapiiri oli uusille kevyemmille päivähoitopalveluille otollinen ja ylempi johto näki kerhotoiminnan lisäämisen vähentävän kallista kokopäivähoidon tarvetta.

Aina eivät työntekijöiden aloitteet ajoitu näin suotuisaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Työntekijän aloitteet voivat olla aikaansa edellä tai ehdotuksen vaikutuksia ei osata heti arvioida laajemmin. Ehkä juuri silloin tarvitaan niitä Dumbo-norsun korvia ja tilaa idean yhteiselle jalostamiselle. Vaikka kaikki ideat eivät johtaisikaan uudistuksiin, luo tällainen johtamisote hyvinvointia työntekijöille.

Mikä on sitten ylimmän johdon rooli uudistusten johtamisessa? Hyvä leffa-arvostelu ei paljasta koko juonta, joten suosittelen, että katsot videon: Inno-Vointiin tarvitaan kaikki.

Katso video täältä.

Lue myös lehdistötiedote

Innovoinnilla uudenlaisia toimintamalleja ja ratkaisuja julkisten palvelujen tuotantoon

Inno-Vointi -projektin alussa haastateltiin Verohallinnonpääjohtajaa Mirjami Laitista ja Inno-Vointi -projektin projektipäällikköä Mervi Hasua. He kertoivat odotuksiaan siitä, miten johtamisella voidaan tukea innovaatioita ja hyvinvointia julkisella sektorilla.

Katso alla olevasta Sitran tuottamasta videosta, mitä he kertoivat projektin alkuvaiheessa. Video on aluperin julkaistu Sitran Uusi Johtajuus -sivustolla.