Inno-Vointi-teesejä oppimistyöpajoista

Inno-Vointi -projektissa järjestettiin toukokuussa 2012 kaksi oppimistyöpajaa projektiin osallistuville organisaatioille. Julkaisemme sivustolla valikoiman työpajojen tuloksia ja osallistujien lyhyitä kirjoituksia työpajojen kokemuksista.

Inno-Vointi-projektissa on kevään aikana analysoitu tutkimuksen aikana tehtyjä tapaustutkimuksia. Tuloksia on kiteytetty teeseiksi, joita työstettiin toukokuun oppimistyöpajoissa. Ryhmätöiden tavoitteena oli toisaalta esitellä teesejä osallistujille, toisaalta selvittää, puhuttelevatko ne innovaatiotoimintaan osallistuvia. Ryhmätyö käynnistettiin teesikävelyllä, jossa musiikin saattelemana jokainen työpajan osallistuja valitsi yhden juuri sillä hetkellä itseä puhuttelevan teesin esille asetelluista kymmenistä teeseistä.

Keskustelussa osallistujat jaettiin ryhmiin, joissa pohdittiin teesejä jonkun tietyn toimijan näkökulmasta. Katettua tuli johdon, työntekijöiden/asiantuntijoiden ja HR-asiantuntijoiden näkökulmat. Keskustelu oli vilkasta, ja ryhmissä pohdittiin teesien liittymistä toisiinsa, ryhmät muodostivat valituista teeseistä ”minimalleja”, jotka on esitetty alla olevissa kuvissa. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana.

Kokemukseni Inno-Vointi -hankkeen oppimistyöpajasta

Inno-Vointi -projektissa järjestettiin toukokuussa 2012 kaksi oppimistyöpajaa projektiin osallistuville organisaatioille. Julkaisemme sivustolla valikoiman työpajojen tuloksia ja osallistujien lyhyitä kirjoituksia työpajojen kokemuksista.

Kokemukseni Inno-Vointi -hankkeen oppimistyöpajasta 30.5.2012

Koin oloni tosi virkistyneeksi poistuessani Inno-vointi -hankkeen työpajasta. Työpajan aikana ryhmätyöt olivat hyvin suunniteltuja, johdettuja ja tuloksellisia. Päivän aikana keskustelu oli vilkasta ja ajatuksia herättävää.

Vahvistusta saivat ennen kaikkea ajatukset asiakkaiden mukaan ottamisesta entistä tiiviimmin suunniteltaessa uudenlaista lähestymis/toimintatapaa suurten ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa (syvennetty asiakasyhteistyö).

On hienoa, että myös Verohallinto voi olla mukana rakennettaessa julkiselle sektorille johtamismallia, joka ottaa mukaan paitsi asiakkaat myös työntekijät. Kun toiminnan painopistettä siirretään kohti asiakaslähtöistä ja asiakaskohtaista toimintatapaa, pystytään myös toiminnan vaikuttavuutta lisäämään. Näin myös omistajan edellyttämä tuottavuus lisääntyy.

Julkisen sektorin työntekijän työhyvinvoinninhan on jo erilaisten tutkimusten ja mittausten mukaan todettu lisääntyvän, kun työntekijälle annetaan mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Työhön sitoutumista ja luovuutta lisätään innovatiivisten käytäntöjen avulla, kuten työpajan aikana todettiin.

Nyt vaan toivotaan hankkeelle menestystä tämän tärkeän työn loppuun saattamisessa.

Samalla toivotan kaikille levollista kesälomaa ja sen jälkeen innovatiivista loman jälkeistä aikaa.

Kaisa Welin, linjajohtaja
Verohallinto/Konserniverokeskus

Henkilöstöhallinnon rooli Inno-Voinnissa

Inno-Vointi -projektissa järjestettiin toukokuussa 2012 kaksi oppimistyöpajaa projektiin osallistuville organisaatioille. Julkaisemme sivustolla valikoiman työpajojen tuloksia ja osallistujien lyhyitä kirjoituksia työpajojen kokemuksista.

Inno-Vointi -projektissa on haastateltu useita henkilöstöhallinnon ammattilaisia ja kehittäjiä. Työpajoissa tutkija Laura Honkaniemi esitteli havaintoja ja alustavia tuloksia näistä haastatteluista. Esityksen kalvosetti löytyy oheisella linkillä.

HR-haastatteluiden havaintoja

”Osallistuin juuri aivoriiheen”

Inno-Vointi -projektissa järjestettiin toukokuussa 2012 kaksi oppimistyöpajaa projektiin osallistuville organisaatioille. Työpajat onnistuivat hienosti, keskustelu oli vilkasta, tutkijat ja osallistujat saivat paljon uusia ajatuksia työhönsä. Julkaisemme sivustolla valikoiman työpajojen tuloksia ja osallistujien lyhyitä kirjoituksia työpajojen kokemuksista. Tämä on ensimmäinen blogikirjoitus Inno-Vointi -projektin oppimistyöpajojen kokemuksista.

Helsinki kutsuu kaikkia ideoimaan parempaa kotikaupunkia. Kaupungin verkkosivuilla on sähköinen aivoriihi, jossa kaikki voivat vapaasti esittää ajatuksiaan ja kommentoida toisten ehdotuksia siitä, miten kaupungin palveluja tulisi kehittää, millaista Helsinkiä pitäisi rakentaa ja mitä tekoja toiveiden Helsingin toteuttamiseksi tarvitaan. Osallistuin juuri aivoriiheen.

Inno-Vointi hankkeen oppimistyöpajassa kirkastui ajatus, että arjen toiminnan kehittäminen ei vaadi suuria toimenpiteitä, mutta sitä enemmän luovia ajatuksia tuottavaa avointa ilmapiiriä. Aina ei vaadita hienoa sähköistä verkkoratkaisua tai muodollista aloitetoimintaa uusien ideoiden synnyttämiseen. Parhaat ideat syntyvät tauoilla, kahvipöytäkeskusteluissa ja muissa yhteisissä pohdinnoissa, joskus myös työpalaverien oheistuotteina.

Avoimen ja luottamusta herättävän ilmapiirin lisäksi tarvitaan fasilitaattori – vai tarvitaanko sellaista? Verohallinnolla oli hyvä esimerkki keskitetystä fasilitoinnista. Näkisin myös HR:n roolin tällaisena mahdollistajana, liiketoiminnan edellytysten luojana, ei vain ikuisena valvojana ja kontrolloijana. Arkipäivän kehittämisessä roolin voi ottaa kuka tahansa. Välillä on terveellistä nostaa katse tietokoneesta, lähteä tauolle, antaa ideoiden lentää ja innostaa myös toisten ajatuksia. Voi harrastaa arjen (työ)hulluutta.

Aivoriihityöskentelyä helpotti laaja aihe-alue. Samoin kävi monikulttuurisuus-hankkeessa, johon osallistuimme taannoin.  Aihetta tai mahdollisia tuotoksi ei  rajattu etukäteen ja toisaalta moniin ratkaisuihin oli käytännön tarve. Ideoita alkoi syntyä, useimmiten juuri vapaamuotoisesti ja vapaamuotoisissa kokoonpanoissa. Kehittämistä tehdään usein erillisissä kehittämisryhmissä tai organisaation eri tasoilla tai yksiköissä. Julkishallinnossa hierarkkisuus elää edelleen hyvin vahvasti. Työpajan keskeisimpiä teesejä oli työntekijöiden ja tarvittaessa myös asiakkaiden mukaan ottaminen toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Silloin joutuu rikkomaan tasojen välisiä rajoja tai organisaatiolaatikoiden seiniä.

Kirjoittaja Merja Jacobsson, Koulutussuunnittelija, Asiakas- ja kehittämisyksikkö, Palmia

Kokemuksia Inno-Vointi -projektin työpajoista

Inno-Vointi -projektissa järjestettiin toukokuussa 2012 kaksi oppimistyöpajaa projektiin osallistuville organisaatioille. Työpajat onnistuivat hienosti, keskustelu oli vilkasta, tutkijat ja osallistujat saivat paljon uusia ajatuksia työhönsä.

Julkaisemme sivustolla valikoiman työpajojen tuloksia ja osallistujien lyhyitä kirjoituksia työpajojen kokemuksista. Julkaisemme lisäksi työpajojen ryhmätöiden tuloksia ja alustusten esityksiä. Toivottavasti saat niistä ajatuksia omaan työhösi.