Joulun ja Uuden Vuoden terveisiä Inno-Vointi projektista!

Tehty työ kantaa hedelmää: projektissa valmistaudutaan tulosten julkaisemiseen kevään 2013 aikana. Päätösseminaari pidetään tiistaina 21.5 klo 12-16 Aalto-yliopiston LUME-keskuksessa Helsingin Arabianrannassa. Merkkaa ajankohta kalenteriin!

Pääjohtaja Mirjami Laitinen ja professori Pentti Arajärvi päätösseminaarin puhujia

Hankkeen päätösseminaarissa 21.5.2013 klo 12-16 pääpuhujat ovat julkisen sektorin keskeisiä vaikuttajia. Heitä kannattaa kuulla! Seminaarin tarkemmasta ohjelmasta ja seminaariin ilmoittautumisesta tiedotetaan kevään aikana.

Onnistu julkisten palveluiden uudistamisessa –sisältö julkisen sektorin koko henkilöstölle

Inno-Vointi –projektissa on valmisteltu käytännön toimintaan suunnattua päätuotosta, Inno-Vointi –mallia. Malliin kootaan toimintatapoja uudistusten johtamiseen julkisella sektorilla. Luonnoksen, ”prototyypin”, sisältöä viimeistellään. Tuotos julkaistaan verkkosivustona toukokuussa. Sisältö vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen Suomen julkisella sektorilla.

Oppimistyöpajasta hyvää palautetta: ”Jatkoi hyvien työpajojen sarjaa”

Syksyn päätapahtumassa Design Factoryssä lokakuun lopussa hankkeen kaikki 16 osallistujaorganisaatiota testasivat Inno-Vointi -mallin sisältöä ja osallistuivat mallin kehittämiseen. Testauksessa kuvitteellinen ”Suomi”-organisaatio ja sen eri palvelualueet käyttivät sisältöä tukena toiminnan suunnittelussa: tavoitteena oli laatia ”Suomelle” kehittämissuunnitelma palveluihin liittyvien ajankohtaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lue lisää oppimistyöpajan kulusta ja palautteista: http://www.inno-vointi.fi/WP/?p=519

Toimintaa kumppaniorganisaatioissa

Kylä Kaupungissa –hankkeen päätösseminaarissa 14.11.2012 Hämeenlinnassa esiteltiin rohkeita tapoja kehittää kunnan palveluita, jossa asukkaat ovat pääosassa. Oletko sinä miettinyt, että kuntasi seniorit perustaisivat oman kahvilan nuorisolle? Lue lisää Hämeenlinnan minipiloteista:

http://www.hameenlinna.fi/Paatoksenteko-ja-talous/Kaupungin-organisaatio/Kehittamisyksikot/Hankkeiden-esittely/Kehittamisprojektien-nettisivuja/Kyla-kaupungissa/   sekä www.inno-vointi.fi

Johtamista vai huolenpitoa? Ota kantaa verkkosivullamme!

”Lähitulevaisuuden työyhteisöt ovat kaikki hoivayhteisöjä, jossa johtaminen on huolenpitoa.” Mervi Hasun blogi pohtii huolenpidon vajetta työorganisaatioissa. Lue ja osallistu keskusteluun: http://www.inno-vointi.fi/WP/?p=491

Inno-Voijat toivottavat Oikein Hyvää ja Rentouttavaa Joulua!

”Paljon keskustelua ja aivomyrskyä” – Inno-Vointi –tiimin uuden jäsenen raportti syksyn päätapahtumasta

 Inno-Vointi –hankkeen työpajaan 30.10.2012 osallistui johtohenkilöitä, esimiehiä, työntekijöitä sekä HR-asiantuntijoita projektin yhteistyökumppaneiden piiristä. Työpaja oli jatkoa toukokuun oppimistyöpajoille, joissa osallistujaorganisaatiot oli jaettu kahteen eri työpajaan. Tällä kertaa kaikki osallistujaorganisaatiot työskentelivät ja oppivat yhdessä. Osallistujat pohtivat ryhmissä kehittämissuunnitelmaa kuvitteelliselle Suomi-organisaatiolle. Tehtävänä oli tutustua toiminta- ja johtamismalliin, ”Innovoi ja voi hyvin” – prototyyppiin, ja käyttää sitä apuna kehittämissuunnitelman laatimisessa. Ei ihan helppo nakki! Työpajan dokumentointi oli ensimmäinen työtehtäväni projektissa!

”Olin ensimmäistä kertaa ja innostuin heti”

Työpajaan osallistujat eivät tienneet Aalto-yliopiston Desing Factorylle astuessaan mitä päivä toisi tullessaan. Tunnelma työpajapäivän alkaessa oli odottava ja kiinnostunut. Työpajan lopussa kerätyn palautteen avulla voidaan tarkastella työpajaa osallistujien näkökulmasta.

”Työpajasta sain konkreettista hyötyä”

Runsas vuoropuhelu ja keskustelu pääsivät valloilleen työpajan aikana. Mielipiteiden vaihtaminen osallistujien välillä lisäsi ymmärrystä muiden julkishallinnon organisaatioiden työtavoista. Ajatuksia vaihtaminen edisti oman toiminnan näkemistä laajemmassa mittakaavassa. Toisaalta koettiin, että juuri oman ryhmän kuunteleminen oli antoisaa ja mielekästä. Ryhmätyötilanne ja kasvokkainen vuorovaikutus vaikuttivat siihen, että osallistujat työskentelivät intensiivisesti työpajan aikana.

”Osallistava. Hyvin jäsennelty ja johdettu. Innostava ja ajatuksia herättävä”

Osallistujien mukaan lähestymistapa asioihin oli mielenkiintoinen. He kokivat työskentelyn osallistavaksi, innostavaksi ja uusia ajatuksia herättäväksi. He saivat uusia eväitä omaan työhönsä, joka oli toiminta- ja johtamismallin testaamisen ohella työpajan tarkoitus. Mallin sisällön testaus tuottikin tutkijoille tärkeää tietoa. Kaikki hyötyivät!

”Rankka, vaativa työskentely”

Uuteen tilanteeseen osallistuminen ja tutuista työtavoista poikkeaminen oli osallistujien näkökulmasta myös vaativaa ja rankkaa. Työskentely vaati aktiivista läsnäoloa ja jokaisen panosta. Vaativa työtapa voi synnyttää uusia oivalluksia ja notkistaa mieltä. Kuten eräs osallistuja kuvasi antamassaan palautteessa työpajasta kokonaisuutena: ”paljon keskustelua ja aivomyrskyä”. Mielenkiintoinen päivä ja uudet työtehtävät virittivät minunkin aivoni myrskytilaan!

Innovaatioiden synty, kasvu ja kukoistus

Hämeenlinnassa järjestettiin 14.11.2012 Uudistuva kylä kaupungissa -hankkeen päätösseminaari. Lasten ja nuorten palveluiden kehittäminen ja käytännölliset kokeilut eli minipilottitoiminta on ollut hyvin käyttäjälähtöistä, innovatiivista ja edistyksellistä. Hämeenlinna on hyvä esimerkki innovatiivisesta tavasta tuottaa palveluja julkiselle sektorille. Tässä Inno-Vointi –tutkijan mietteitä hankkeen päätösseminaarista ja esimerkkejä siitä, kuinka innovaatio voi syntyä, kasvaa ja kukoistaa.

Voisi ajatella että innovaatioiden syntyyn tarvitaan monta asiaa. Ensinnäkin innovaatiot tarvitsevat siemenen. Siemen voi olla pieni tiedonjyvä, ajatus, idea tai älynväläys, jonka joku saa yhtäkkiä arjen keskellä. Siemen on sysäys innovaatiolle.

Kuntalaisten tarpeista esiin lähteneitä siemeniä syntyi Hämeenlinnassa ja hankkeen turvin niitä osattiin hyödyntää. Toni Kallion älynväläys järjestää kuntosalitoimintaa nuorille tai Ria Paloposken idea torstaitreffien järjestämisestä Jukolan koululle tavanomaisten vanhempainiltojen sijaan ovat esimerkkejä hankkeen siemenistä.

Pelkkä siemen ei kuitenkaan riitä innovaation syntymiseen vaan sen lisäksi tarvitaan sopiva kasvualusta. Tähän Hämeenlinna on tarjonnut 500:n euron tuen, jonka avulla siemenet ovat lähteneet itämään. Hämeenlinnan tarjoamat tilat ovat toimineet kasvualustana ja tärkeänä maaperänä siementen itämisvaiheessa.     

Itukykyisen siemenen ja ravinteikkaan kasvualustan lisäksi tarvitaan vielä kylväjät. Hämeenlinnassa syntyneiden innovaatioiden kylväjinä ovat toimineet kuntalaiset. Myös yritykset, järjestöt ja kunnan työtekijät ovat kantaneet kortensa kekoon kylvämällä siemeniä syvälle maahan. Kylväminen on tärkeä osa innovaatiotoimintaa. Kevätkylvöjen tukena, apuna ja innostajana toimi asukasagentti Mira Sillanpää, joka varmisti suotuisat olosuhteet siementen kasvulle.

Kehittämisen onnistumisen edellytys on se, että jokaisessa siemenessä nähdään kasvupotentiaali eikä niitä arvioida tai arvoteta koon perusteella. Hämeenlinnassa on onnistettu ottamaan ideat haltuun ja kasvattamaan niistä kuntalaisten palveluja. Siementen satoa ovat kuntalaiset päässet nauttimaan jo hankkeen aikana, ja toiminta jatkuu. Hämeenlinnassa luovuus on mahdollistanut synnyn, lujuus kasvun ja iloinen yhdessä tekeminen kukoistuksen.

http://www.hameenlinna.fi/Paatoksenteko-ja-talous/Kaupungin-organisaatio/Kehittamisyksikot/Hankkeiden-esittely/Kehittamisprojektien-nettisivuja/Kyla-kaupungissa/

Esityksiä VAKA-palvelujen kehittämisestä

Inno-Vointi-projektissa on tarkasteltu Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunkien varhaiskasvatuspalvelujen kehittämistä. Tehtyjä tapaustutkimuksia on esitelty usealla foorumilla syksyn aikana yhdessä kaupunkien henkilöstön kanssa.

Mikko Lehtonen (Aalto-yliopisto) esitteli Vantaan kaupungin tapausta valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä 3.10.2012 teemaseminaarissa Työn ja arjen pyörteissä. Ohessa esityksen kalvosetti: Vantaan VAKA-palvelujen kehittäminen, esitys Lastensuojelupäivillä 2.10.2012

Eveliina Saari (TTL) ja Sole Askola-Vehviläinen (Vantaan kaupunki) esittelivät Vantaan kaupungin toimintaa Työterveyspäivillä. Esityskalvot löytyvät täältä.

Marja-Liisa Akselin (Hämeenlinna kaupunki) ja Eveliina Saari, (TTL) pitivät esityksen Tulevaisuuden päiväkoti- tapahtumassa. Esityskalvot täällä: Tulevaisuuden Päiväköti