Miten onnistua julkisen sektorin uudistamisessa? – Ota mallia!

Inno-Vointi -hankkeen päätösseminaarin Miten onnistua julkisen sektorin uudistamisessa? – Ota mallia! ilmoittautuminen on nyt avattu ja ohjelma julkistettu.

Seminaari järjestetään 21.5. klo.12-16 Aalto-yliopiston Lume-keskuksessa, Helsingin Arabianrannassa, Hämeentie 135 C.

Seminaarin ohjelma on monipuolinen. Pääpuhujina ovat Helsingin yliopiston professori Pentti Arajärvi ja Sitran vanhempi neuvonantaja Mirjami Laitinen sekä hankekonsortion johtaja Mervi Hasu Työterveyslaitokselta. Seminaarissa julkistetaan hankkeen päätuotos, uudistamisen toiminta- ja johtamismalli julkiselle sektorille sekä pureudutaan hankkeessa tutkittuihin onnistuneisiin julkisen sektorin innovaatioihin.

Julkistettava toiminta- ja johtamismalli kattaa eri henkilöstöryhmät: johdon, esimiehet, työntekijät sekä henkilöstöasiantuntijat. Mallissa näkyy vahvasti hankkeen kantava idea Innovointiin tarvitaan kaikki! Mallin avulla julkisten alojen työpaikat voivat kehittää innovaatioita ja työhyvinvointia yhtä jalkaa.

Seminaaritiedotteesta löydät lisätietoa sekä seminaarin ohjelman.

Voit ilmoittautua seminaariin tämän linkin kautta:

https://koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=350&id=2332

Tervetuloa seminaariin!

Väitöstilaisuus asiantuntijaorganisaatioiden innovaatiotoiminnasta

KTM Tiina Tuominen väittelee perjantaina 22.2.2013 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa AS1, Otaniementie 17, Espoo. Väitöskirjassa ”Innovation and Development Activities in Professional Service Firms – a Role Structure Perspective” tarkastellaan innovaatio- ja kehittämistoimintaan liittyviä roolirakenteita asiantuntijayrityksissä.

Siinä missä monissa organisaatioissa innovaatiotoiminta on edelleen keskittynyt erikseen nimetyille toimijoille, kuten kehittämistiimeille ja johdolle, asiantuntijaorganisaatiot nojaavat usein vahvasti asiakasrajapinnassa toimivien työntekijöidensä osaamiseen. Asiantuntijayritysten voidaankin sanoa olevan edelläkävijöitä työntekijälähtöisessä innovoinnissa. Tieto innovaatiotoiminnan organisoitumisesta tämänkaltaisessa työympäristössä on kuitenkin edelleen vähäistä. Väitöskirja syventää nykyistä aihealueeseen liittyvää tietämystä sosiaalista rakennetta ja rooleja käsittelevän teorialinssin avulla. Tutkimus osoittaa roolirakenteiden moninaisuuden yksittäisenkin yrityksen sisällä ja kuvaa niiden autonomista ja joustavaa luonnetta viidessä asiantuntijaorganisaatiossa.

Tervetuloa väitöstilaisuuteen!

Väitostiedote (pdf) löytyy tästä linkistä.

Väitöskirja tulee olemaan elektronisesti saatavilla osoitteessa http://lib.tkk.fi/Diss

Lisätietoja: tiina.tuominenat[at]aalto.fi

Lisätietoja IRIS-ryhmästä ja sen tutkimuksesta: iris.aalto.fi