Yhteisöllisyyttä ja uusia ideoita minipilottien avulla

Voisiko uudistaminen julkisella sektorilla olla mahdollista yhdessä kuntalaisten kanssa siten, että annetaan heille vastuu uusien palveluiden ideoinnista ja toteutuksesta? Hämeenlinnassa tällaista mallia lähdettiin rohkeasti kokeilemaan minipilottien avulla. Vuosina 2010–2012 kaupungissa toteutettiin reilusti yli sata nopeaa kokeilua hankkeen projektipäällikön eli asukasagentin kannustamana.

Tällainen uudistamisen muoto on vielä hyvin harvinaista julkisella sektorilla, eikä näin laaja käyttäjien valtauttaminen ole erityisen yleistä yksityiselläkään puolella. Käyttäjistä eli kuntalaisista löytyi minipilotti-hankkeen aikana piileviä voimavaroja ja aktiivisuutta, jotka pystyttiin käyttämään hyödyksi palvelujen uudistamisessa. Yksi erityisimpiä asioita tässä hankkeessa oli se, miten eri käyttäjäryhmiä saatiin työskentelemään yhdessä ja täten luotiin paljon uusia verkostoja kunnan eri toimijoiden keskuudessa.

Minipilottien sanottiin herättäneen ”talkoohenkeä” kuntalaisissa, yrityksissä ja myös muissa osallistuneissa sidosryhmissä. 500 euron avustus, joka annettiin hyväksytyille minipiloteille kulujen kattamiseksi, näytti olleen suuressa osassa. Moni kertoikin sillä olleen paljon symbolista arvoa – koettiin kuuluvan osaksi jotain ja omille ideoille annettiin avustuksen myötä hyväksyntä, joka taas innosti tekemään enemmän. Tietenkin rahalla oli myös se merkitys, että osallistuneiden henkilöiden, yhteisöjen ja yritysten ei tarvinnut käyttää omaa rahaa ideansa toteutukseen. Myös epäonnistumiset sallittiin.

Kunnan tehtäväksi jäi tukea käyttäjien toimintaa, oppia heidän ideoistaan sekä levittää hyviä käytäntöjä. Nykyään hankkeen päätyttyä asukasagentin saappaisiin ovat hypänneet kaupungin tilaajajohtajat. Mielenkiinnolla odotamme, millaisia tuloksia he saavat jatkossa aikaan, kun jokaiselle on annettu oma alue kaupungista hoidettavakseen.

Lue lisää Inno-Vointi-sivustolta: Yhdessä tekemiseen aktivoituminen – kuntalaiset kehittämässä alueensa palvelutarjontaa

Johtamisella yhteisestä huolesta yhteiseen toimintaan

Mitä tapahtuu, kun yksi ihminen huolestuu jostakin? Ei välttämättä mitään. Entä, jos toinenkin huolestuu? Ja vieläpä puhuu huolestaan sen ensimmäisen kanssa. Silloin voi jo jotain tapahtuakin. Jos nämä huolestuneet ovat vielä sellaisessa asemassa, että voivat jotakin huolelleen tehdä, niin voi tapahtua jotakin merkittävää.

Vantaan kaupungilla on pitkään tehty työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Jo yli kymmenen vuoden ajan on seurattu peruskoulun päättävien nuorten sijoittumista jatkokoulutukseen. Heitä, jotka eivät ole yhteishaussa suoraan saaneet opiskelupaikkaa, on ohjattu ja tuettu monin keinoin. Lisäksi opetusta ja oppilaiden ohjausta on kehitetty monin keinoin, jotta mahdollisimman moni löytäisi itselleen sopivan opiskelupaikan suoraan yhteishaussa. Nämä uudistukset täydentävät kaupungin palvelurakennetta – erityisesti peruspalveluiden väliin jääviä katvealueita.

Näiden muutosten taustalla on kaupungin johdon, työntekijlöiden ja luottamushenkilöiden sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen. Erityisen tärkeää on ollut sivistystoimen johdon sitoutuminen ja yhteistyö. Se on syntynyt yhteisestä huolesta, johon on tartuttu yhdessä.

Lue lisää Inno-Vointi-sivustolta: Huomio katveisiin – projekteista apu palvelurakenteen täydentämiseen ja kehittämiseen

Kuvia ja tunnelmia päätösseminaarista

Galleria

Tämä galleria sisältää 191 kuvaa.

Inno-Vointi-projektin loppuseminaarissa oli 174 osallistujaa. Tässä muutamia kuvia seminaarin tunnelmista. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana. Kuvat: Marja Haapio, 040 5106297, marja(at)jukrama.fi, www.jukrama.fi   TweetFacebookLinkedInTumblrStumbleDiggDelicious

Luotatko ruohonjuuren työntekijään vai raportointijärjestelmään?

Televisiossa on näytetty amerikkalaista Pomo piilossa- sarjaa. Ohjelma on sokerikuorrutettu paketti, mutta paljastaa, että pomo ei tunne työn arkea ja työntekijöidensä osaamisen laatua. Työpaikan lattiatasolle menevä, työntekijäksi naamioituva johtaja yllättyy positiivisesti. Kipeä havainto pomolle puolestaan on se, että hän ei yleensä selviä ruohonjuuren työstä.

Johtaja ja esimies katsovat tänä päivänä ruohonjuuren työhön toiminnanohjausjärjestelmän välityksellä. Henkilöstö tekee töitään ja raportoi järjestelmään tarkasti mitä tuli tehtyä, missä ajassa, kuinka monta suoritetta jne. Myös julkisissa palveluissa on yhä enemmän käytössä raportointijärjestelmiä. Kotipalveluhenkilöstö vanhuspalveluissa raportoi mobiililaitteella järjestelmään jokaisen kotikäynnin tiedot. Esimiehen koneelle piirtyvät käyrät ja pylväät suoritteista joka hetki. Mummon kodissa työntekijä ehkä viettää yhä harvempia minuutteja, vaihtaa hänen kanssaan yhä vähemmän kuulumisia, tekee toimet yhä hätäisemmin ja tuntee yhä enemmän huolta mummosta sekä huonoa omaatuntoa työnsä laadusta. Kumpaa sinä mummon omaisena toivot, parempia raportteja vai parempaa hoivaa? Entä mummo?

Inno-Vointi –mallin viidestä ydinajatuksesta toinen on

RUOHONJUURI

Henkilöllä, joka työskentelee lähimpänä julkisen palvelun käyttäjää, on paras käsitys siitä, mikä palvelussa toimii käytännössä ja mikä on olennaista. Työntekijöiden osaaminen, ideat ja käyttäjätuntemus tarvitaan mukaan kehittämiseen.

Lue lisää 21.5 julkaistusta uudistamisen toiminta- ja johtamismallista, joka on tarkoitettu työntekijöille, esimiehille, johtajille ja henkilöstöasiantuntijoille. Malli on laaja verkkosisältö, joka auttaa julkissektorin työpaikkoja ja henkilöstöä uudistamistyössä.

Katso www.innovointi.fi

Inno-Vointi-malli ja ITU! -kirja julkaistu päätösseminaarissa!

Inno-Vointi-projektin loppuseminaarissa oli eilen 174 osallistujaa. Tunnelma oli innostunut ja iltapäivä onnistui mainiosti.

Täydennämme seminaarin materiaalit: kalvoesitykset, videot ja tiedotteet seminaarien materiaalit -sivulle.

Inno-Vointi-projektin päätuotokset Inno-Vointi-malli ja ITU! -kirja julkaistiin seminaarissa.

Inno-Vointi-malli löytyy verkkosivustona osoitteesta www.inno-vointi.fi.

ITU! Innovaattorin työkirjaa voi tilata edullisesti Työterveyslaitoksen kirjakaupasta.

Kiitokset kaikille seminaarin osallistujille ja puhujille, toivomme että palaatte Inno-Vointi-sivustolle usein!

Inno-Vointi-projektiryhmä

Inno-Vointi-projektin projektiryhmä päätösseminaarin jälkeen 21.5.2013 Aalto-yliopiston LUME-keskuksessa. (kuva: Marja Haapio, jukrama.fi)

Miten onnistua julkisen sektorin uudistamisessa? – Ota mallia!

Hankkeen päätösseminaari lähestyy ja jännitys tiivistyy.

Jos olet kiinnostunut tulemaan paikalle, ehdit vielä mukaan kun ilmoitat siitä viipyilemättä Sari Käpykankaalle, sari.kapykangas@ttl.fi tai 0438250394.

Seminaaritiedotteesta voit katsoa ajan, paikan ja tarkan ohjelman

 21.05.13 Seminaaritiedote

Tervetuloa Inno-Vointi -hankkeen kevään päätapahtumaan!

 

Asioiden lykkäämistä vai olennaisten ratkaisujen tekemistä?

Ei ole helppoa eikä oikein mukavaakaan katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja ennustaa, mitä ihmisten tekeminen tälle hetkellä aiheuttaa 20 tai 30 vuoden kuluttua. Jokainen haluaa itselleen tulevaisuudessa hyviä asioita, vaikka henkilökohtaiset elämänratkaisut tässä hetkessä kertoisivat jostain muusta. Yksilönä haluan ajatella, että kenellekään ei kuulu, mitä seurauksia vaikkapa omasta terveyskäyttäytymisestäni on itselleni, saatikka muille. Jokainen tietää, että on helpompaa lykätä asioita tai tehdä sijaistoimintoja kuin tarttua mieltä askarruttavaan ongelmaan.

Moni päättäjä ja johtaja tekee juuri tänäänkin ratkaisuja, jotka koskevat isoja kansalaisryhmiä ja vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Eipä ole helppoa. Julkinen valta ja julkiset palvelut ovat paineen alla: miten kansalaisten nykyiset ratkaisut ja elämäntavat vaikuttavat tuleviin sukupolviin ja julkisten palveluiden kustannuksiin? Millaisia muutoksia palveluissa pitäisi tehdä, että kehitys menisi hyvään suuntaan ja saataisiin aikaan toivottuja, olennaisia vaikutuksia suurissa väestöryhmissä.

Inno-Vointi –mallin viidestä ydinajatuksesta ensimmäinen on

OLENNAISUUS

Uudistaminen aloitetaan kysymällä mikä on pitkän aikavälin tavoite: mitä muutoksella halutaan syntyvän, mikä on paremmin muutoksen jälkeen, mitä seurauksia muutoksesta on?

 

Lue lisää 21.5 julkaistavasta uudistamisen toiminta- ja johtamismallista, joka on tarkoitettu työntekijöille, esimiehille, johtajille ja henkilöstöasiantuntijoille. Malli on laaja verkkosisältö, joka auttaa julkissektorin työpaikkoja ja henkilöstöä uudistamistyössä.

 

Inno-Vointi -hanke mukana Lappeenrannan Service Day -tapahtumassa

Suomalaisen palvelututkimuksen yhdistys, Finnish Service Alliance (FSA), http://www.servicealliance.fi/tervetuloa/ järjestää vuosittaisen tapahtumansa The Service Dayn Lappeenrannassa Teknillisessä yliopistossa 4.6.2013 http://www.lut.fi/serviceday13. Tule mukaan kesäiseen Lappeenrantaan, vielä ehtii ilmoittautua!

Inno-Vointi –hanke on aktiivisesti mukana tapahtumassa. Aamupäivällä Mervi Hasu johdattelee aiheesta kiinnostuneita osallistujia työpajatyöskentelyyn, jonka aiheena ovat innovaatiot julkisella sektorilla.  Iltapäivällä työpaja I Julkisen sektorin palveluinnovaatiot ideoi työntekijälähtöisen ja käyttäjälähtöisen näkökulman yhdistämistä julkisen sektorin palveluinnovaatioissa. Työpajan vetäjiä ovat Sari Käpykangas Työterveyslaitokselta sekä Satu Pekkarinen ja Sami Jantunen LUT:ista.

 Työpajan tavoite on

  • tuoda yhteen tutkijoita ja käytännön toimijoita julkisten palveluiden piiristä
  • kartoittaa näkökulmia ja intressejä työntekijälähtöisen ja käyttäjälähtöisen näkökulman yhdistämisestä
  • etsiä ja jalostaa aihepiirin tutkimus- ja kehittämisideoita sekä yhteistyömahdollisuuksia.

Käytännön esimerkit julkisen palvelusektorin innovaatiotoiminnasta toimivat virikkeinä ja sytykkeenä työskentelylle.

Työpajan alustava ohjelma 4.6. klo 13.30-16.00 (Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia)

Työpaja I Julkisen sektorin palveluinnovaatiot

13.30  Työpajan tavoitteet ja työskentelytapa – virittäytyminen tapausesimerkkien kuunteluun
Sari Käpykangas, Työterveyslaitos

13.40 Sytykkeitä työskentelylle – tapausesimerkit julkisen sektorin palveluinnovaatioista

Oppilashuollon kehittäminen osallistamisen keinoin Eksoten palveluissa
Sami Jantunen, LUT

Vanhusten kotihoidon kehittäminen teatterin keinoin Lahden kaupungin palveluissa
Satu Pekkarinen, LUT

Minipilotit kehittämismuotona Hämeenlinnan kaupungin palveluissa
Karo Tammela, VTT

14.30-15.00 Jaloittelutauko

15.00 Tutkimus- ja kehittämisideoiden kehittely ryhmissä
Ryhmien fasilitaattoreina Satu Pekkarinen ja Sami Jantunen, LUT

15.55 Yhteenveto ja jatkotoimet
Sari Käpykangas, Satu Pekkarinen ja Sami Jantunen

16.00 Työpaja päättyy

ITU! -kirja: koska ja mistä?

Loppuseminaarissa julkistettava ITU! –kirja auttaa työntekijää mm.

  • katsomaan työtään uudella tavalla
  • saamaan uutta innostusta työhön
  • ratkomaan arkisia pulmatilanteita työssä
  • näkemään kehittämisen osana tavallista työpäivää
  • pääsemään lähemmäksi palvelun käyttäjän elämää

Työkirja on tarkoitettu henkilökohtaisesti jokaiselle työntekijälle. Sen tehtävät auttavat kehittämismyönteisen toimintatavan siirtymistä työpaikoille. Tehtävissä mm. pohditaan työn perimmäistä merkitystä, asiakkaan tarpeita, hyvän työntekijän piirteitä ja näiden asioiden vaikutusta omaan työhön. Tehtävät ohjaavat käsittelemään kehittämistä yhdessä.

ITU! -kirjaa saa tilata edullisesti seminaarin jälkeen Työterveyslaitoksen nettikaupasta 

ITU! -kirja julkistetaan loppuseminaarissa 21.5.

Toukokuun loppuseminaarissa julkaistaan Innovaatiojohtamisen mallin oheistuotteena työntekijöille tarkoitettu ITU! –kirja.

Työkirjan tavoitteena on helpottaa kehittämismyönteisen toimintatavan siirtymistä työpaikoille.

ITU! -kirja esittelee kehittämismyönteisen toimintatavan peruspilareita. Kuhunkin teemaan liittyy käytännönläheisiä tehtäviä, joita voidaan tehdä työpaikalla joko yksilöllisesti tai ryhmissä.

Kirja sopii siis myös asiakaspalvelutehtävissä ja/tai vuorotöissä toimiville henkilöille, jotka eivät voi säännöllisesti osallistua tiimin yhteisiin tilaisuuksiin.

ITU! -kirjan teemat ovat syntyneet Inno-Vointi –tutkimushankkeen tuloksena. Ne heijastavat suomalaisen julkisen palvelusektorin kehittämistoiminnan keskeisimpiä aihealueita.

Kirjaa saa tilata edullisesti seminaarin jälkeen Työterveyslaitoksen nettikaupasta verkkokauppa.ttl.fi