Kehitätkö kokeilujen vai käsitteiden lanseeraamisen avulla?

Johtajat puhuvat luontevasti kehittämisen, uudistamisen ja innovaation isoilla käsitteillä. Konsulttien lanseeraamasta strategia- ja innovaatiopuheesta muodostuu johdon ja esimiesten oma kieli, innovaatiomurre.  Kehittämishankkeisiin mukaan kutsutut työntekijät opettelevat uutta käsitteistöä kuin vierasta kieltä.  Moni ihmettelee, miten hienoilta kuulostavat termit liittyvät arjen työhön. Toiset turhautuvat ja ryhtyvät hiljaiseen vastarintaan. Sammutetaanko hyviäkin tavoitteita vinoon menevällä puheenparrella ja vieraannuttavilla termeillä?

Innovaatio- ja strategiatermistöön liittyy paljon toiveita paremmasta, toimivammasta ja laadukkaammasta työstä ja palvelusta. Joskus johto luottaa liiankin paljon pelkkien sanojen, mietintöjen ja muistioiden voimaan. Isoille uudistuksille tuotetaan tavoitteet, yläotsikot ja projektiorganisaatio – paperilla. Pidetään pari infotilaisuutta ja odotetaan, että asia etenee nopeasti kentällä. Käyttöönottonappulaa ei ole keksitty: uudistukset on otettava käyttöön ja levitettävä tekojen avulla ruohonjuurella, arjen työssä.

Henkilöstö haluaa itse ymmärtää, antaa sisällön ja luoda merkitykset uudistuksille ja uudistuksissa käytetyille käsitteille. Tämä ei aina ole helppoa, kun mukana on monia henkilöstö- ja ammattiryhmiä. Uudistuksia ei voi kuitenkaan kiihdyttää pelkällä johdon ilmoituksella. Pienet kokeilut ja ”happotestit”, joita henkilöstö voi itse suunnitella ja ohjata, auttavat työntekijöitä luomaan henkilökohtaisen mielen kehittämiseen. Pienet kokeilut idean testaamiseksi voivat säästää voimavaroja merkittävästikin: estetään toimimattomaksi todistetun käytännön leviäminen tai löydetään idea-asteelle torjutun idean hyödyt.

Inno-Vointi –mallin viidestä ydinajatuksesta viimeinen on

KOKEILU

Uusia ideoita kannattaa testata jo alkuvaiheessa: ennen kuin ideaa levitetään laajemmalle ja toisaalta myös ennen kuin idea päätetään hylätä.

Lue edeltävät 4 ydinajatusta innovoinnista: http://www.inno-vointi.fi/fi/innovoinnin-periaatteet/ydinajatukset-julkisen-sektorin-innovaatiojohtamisesta. Lue lisää 21.5 julkaistusta uudistamisen toiminta- ja johtamismallista, joka on tarkoitettu työntekijöille, esimiehille, johtajille ja henkilöstöasiantuntijoille. Malli on laaja verkkosisältö, joka auttaa julkissektorin työpaikkoja ja henkilöstöä uudistamistyössä. Katso www.innovointi.fi

Kohtaamisia – paperilla vai oikeassa elämässä?

Nykyorganisaatiot ovat ydintehtävien, teema-alueiden, tukitoimintojen, sidosryhmäsuhteiden, tiimien (ja näitä koskevien lyhenteiden) muodostamia rakennelmia, matriiseja. Jos kaikkien eri ulottuvuuksien yhdistelmät laskettaisiin, saataisiin tuhansia ”soluja”. Riippuvuuksia on paljon, viestintää tarvitaan moneen suuntaan ja raportointia vaaditaan montaa lajia. Miten vuorovaikutus onnistuu? Saadaanko asioita aikaiseksi, vai pyöritetäänkö sähköistä suunnittelu- ja raportointirumbaa? Yhteistyö näyttää toimivalta strategiapapereissa, mutta onko se sitä käytännössä?

Monen mielestä yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa on nykyisin helpompaa kuin yhteistyö oman organisaation sisällä. Yhä kiihtyvässä kiireessä luullaan tai toivotaan, että omassa organisaatiossa viestit tavoittavat henkilöstön juuri oikealla tavalla, juuri oikeaan aikaan. Yllättäen työpaikan sisäiselle, eri henkilöstö- ja ammattiryhmien väliselle sisällölliselle keskustelulle uudistamisen tavoitteista ja keinoista ei löydykään aikaa ja paikkaa. Sisäisiä voimavaroja ja ideoita voi jäädä huomaamatta. Kohtaamattomuuden huono kierre saattaa syntyä vahingossa, kenenkään tarkoittamatta.

Uudistuksen käyttöönotto ja leviäminen vaikeutuu tai estyy, jos joku ryhmä kokee sivullisuutta sen suunnittelussa. Kohtaamisten järjestäminen on johtamistehtävä. Kohtaaminen on aktiivista kuuntelua ja toisten näkökulmien arvostamista.

Inno-Vointi –mallin viidestä ydinajatuksesta neljäs on

KOHTAAMINEN

Uudistaminen onnistuu, mikäli eri osapuolilla on mahdollisuus kohdata toisensa, vaihtaa kokemuksiaan, sovittaa näkemyksiään keskenään ja tehdä yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kohtaaminen on aktiivista toimintaa.

Lue kaikki viisi ydinajatusta innovoinnista: http://www.inno-vointi.fi/fi/innovoinnin-periaatteet/ydinajatukset-julkisen-sektorin-innovaatiojohtamisesta. Lue lisää 21.5 julkaistusta uudistamisen toiminta- ja johtamismallista, joka on tarkoitettu työntekijöille, esimiehille, johtajille ja henkilöstöasiantuntijoille. Malli on laaja verkkosisältö, joka auttaa julkissektorin työpaikkoja ja henkilöstöä uudistamistyössä. Katso www.innovointi.fi

Onko julkisen palvelun käyttäjä itsekäs kuluttaja, sivustaseuraaja vai asiantuntija?

Ruuhkavuosien kuormittama, kiireinen nelikymppinen uranainen ja –mies haluaisi kunnalta verkkopalveluna virtuaalivihkimisen. Seurakunnalta olisi hyvä saada mummolle virtuaalihautajaiset, kun tärkeä projektimatka, golfloma, hiihtoloma ja pikkujouluviikonloppu menevät edelle.

Itsekkääksi julkishyödykkeiden kuluttajaksi ryhtyminen on vaikeaa. Mutta olemmeko vapaan kuluttajuuden sijaan asettuneet epähuomiossa sivustaseuraajiksi? Ryhmäkokoja kasvatetaan päivähoidossa ja peruskoulussa, ja kouluterveydenhoitajien määrää vähennetään – tuntuu pahalta, mutta tuumimme, että kai siihen joku jossain joskus puuttuu.

Julkinen palvelu ja hyödyke on asia, jota tuskin edes huomaamme käyttävämme. Avaamme vesihanan ja kas, puhdasta vettä tulee mielin määrin. Astumme kadulle ja liitymme liikenteen virtaan nousemalla bussiin tai hyppäämällä pyörän selkään kevyen liikenteen väylälle, joka on kaupungissa talvellakin aurattu ja hiekoitettu. Kunta tarjoaa palvelua päivähoidosta venepaikkoihin.

Kunta ja yhteiskunta ehkä tarvitsevat sinulta jotakin. Palvelun hyödyntäjänä voit tuottaa julkista hyvää – omien voimavarojesi puitteissa. Asiantuntemustasi ja kokemuksiasi tarvitaan käyttämäsi palvelun kehittämiseksi, päätöksenteon avuksi ja heikompien turvaksi. Kunnan kannattaisi pyytää vaihteeksi sinun apuasi.

Inno-Vointi –mallin viidestä ydinajatuksesta kolmas on

PALVELUN KÄYTTÄJÄ

Käyttäjä on oman palvelunsa ja omien tarpeidensa asiantuntija. Hänen näkemyksensä kannattaa siis selvittää ennen kuin tekee mitään turhaa.

Lue viisi ydinajatusta innovoinnista: http://www.inno-vointi.fi/fi/innovoinnin-periaatteet/ydinajatukset-julkisen-sektorin-innovaatiojohtamisesta. Lue lisää 21.5 julkaistusta uudistamisen toiminta- ja johtamismallista, joka on tarkoitettu työntekijöille, esimiehille, johtajille ja henkilöstöasiantuntijoille. Malli on laaja verkkosisältö, joka auttaa julkissektorin työpaikkoja ja henkilöstöä uudistamistyössä. Katso www.innovointi.fi

Inno-Vointi-videoita

Inno-Vointi-projektin aikana on tuotettu joukko videoita. Ne löytyvät kootusti tältä soittolistalta.

Viimeisimpiä videoita ovat 21.5. järjestetyn tiedotustilaisuuden esitykset. Niihin liittyen kannattaa vilkaista myös Inno-Vointi-sivustolla oleva muu materiaali.

Mervi Hasu esitteli Inno-Vointi-projektin ja sen päätuotokset. Mervi käsitteli lisäksi erityisesti henkilöstön roolia uudistamisessa.

Mikko Lehtonen kertoi erilaisista uudistamisen prosesseista ja niiden yhteensoittamisesta.

Katri Kallion ja Päivi Raukon esityksissä käsitellään Hämeenlinnan kaupungilla tehtyjä uudistuksia, erityisesti Kylä Kaupungissa -hankkeessa toteutettuja minipilotteja. Niistä löytyy lisää tietoa myös Inno-Vointi-sivustolta.

Inno-Vointi -hanke vieraili Lappeenrannassa Service Day -tapahtumassa

Inno-Vointi -hanke oli mukana Service Day -tapahtumassa Lappeenrannassa 4.6.2013.

Inno-Vointi -hanke oli yhtenä toteuttajana Service Day:n työpajassa, joka käsitteli julkisen sektorin palveluinnovaatioita.

Työpajassa tapausesimerkkien pohjalta esiteltiin, kuinka palvelutarjontaa on kehitetty eri keinoin Suomen kunnissa. Lisäksi työpajassa pähkäiltiin ryhmätyön avulla uusia tutkimus- ja kehittämishanketarpeita sekä kehiteltiin hankeideoita.

Lisätietoa tapahtumasta löydät täältä.

Tapahtuman nettisivut löydät täältä.

Työpaja diaesitys

Esitys Satu Pekkarinen

Esitys Sami Jantunen

Esitys Karo Tammela

Ryhmätyön tuotoksia:

Käytännön toimijat -ryhmän tuotosTutkijat -ryhmän tuotosYhteenveto

Inno-Vointi-hankkeen päätulokset julkaistu -­ uutiskirje 6.6.2013

”Inno-vointi-hankkeessa ovat yhdistyneet uudella tavalla palvelu-, työelämä- ja innovaatiotutkimus. Usein käyttäjälähtöiset palvelut ja palveluiden kehittäminen elävät vielä omaa elämäänsä. Jos halutaan kehittää asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja tuottavia julkisia palveluja, niin kehittämistyö kannattaa tehdä yhdessä – mukaan tarvitaan niin palvelujen käyttäjät kuin palveluja tuottavien julkisten organisaatioiden johto ja työntekijät.” 

Tämä on Tekesin asiantuntijan Maarit Lahtosen näkemys Inno-Vointi –hankkeesta tulosten julkistamisen jälkeen.

Inno-Vointi –tutkimushankkeen tulokset on julkistettu

Päätuotoksena syntynyt laaja verkkosivusto tarjoaa tietoa ja tukea uudistamiseen julkisen sektorin työntekijöille, esimiehille, johdolle ja henkilöstöasiantuntijoille. Verkkosivustolla on nähtävillä periaatteita, esimerkkejä ja työkaluja, jotka voivat edistää kehittämismyönteisen toimintatavan syntymistä ja organisaatioiden uudistamista työhyvinvointia tukevalla tavalla. Uudistamisen toiminta- ja johtamismalli on kaikkien käytössä osoitteessa: http://www.inno-vointi.fi/fi/

Toinen tärkeä tuotos ITU! –Innovaattorin työkirja on kehitetty julkisen sektorin työntekijöiden käytännönläheiseksi työkaluksi oman työn kehittämiseen. ITU! –Innovaattorin työkirja on tilattavissa Työterveyslaitoksen kirjakaupasta.

Päätösseminaari 21.5.2013

Hankkeen päätösseminaari ”Miten onnistua julkisen sektorin uudistamisessa? –Ota mallia!” järjestettiin 21.5 Arabianrannassa Aalto-Yliopiston Mediakeskus Lumessa. Tilaisuuteen osallistui 174 henkilöä. Pääset tutustumaan päätösseminaariin sekä tiedotustilaisuuden materiaaleihin ja videoituihin esityksiin tämän linkin kautta.

Hankkeen päätuloksista voit lukea myös lehdistötiedotteesta Ruohonjuuritason ideat on saatava käyttöön julkisen sektorin uudistamisessa tai  taustatiedotteesta, jossa kerrotaan kuinka kuntalaiset on saatu aktivoitumaan palvelujen kehittämisessä minipilottitoiminnan avulla.

Inno-Vointi-blogi ja julkaisut

Inno-Vointi –blogissa keskustellaan mm. johtamisesta, yhteisöllisyydestä ja huolenpidosta. Lisäksi siellä esitellään hankkeen ydinajatuksia. Lue näistä aiheista lisää projektin blogista – http://www.inno-vointi.fi/WP/.

Tieteellinen julkaiseminen on ollut hankkeen aikana vilkasta. Tutkijat ovat osallistuneet kansainvälisen kirjanluvun kirjoittamiseen sekä monien tieteellisten artikkeleiden tekoon. Lista julkaisuista löytyy projektin blogista. Tieteellinen kirjoittaminen jatkuu myös projektin päättymisen jälkeen. Täydennämme tiedot uusista julkaisuista listaan.

Service Day Lappeendannassa 4.6.2013

Inno-Vointi –hanke oli myös mukana 4.6 pidetyssä Service Day –tapahtumassa, jonka järjestävänä tahona toimi Suomalainen palvelututkimuksen yhdistys, Finnish Service Alliance (FSA). Työpaja julkisten palvelujen innovaatioista keräsi paikalle aktiivisia osallistujia, jotka halusivat perustaa alaryhmän FSA:n sivuille yhteydenpitoa varten. Lisää Service Day –tapahtumasta.

Inno-Voijat kiittävät kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista ja toivottavat rentouttavaa kesää 2013!

Pienistä puroista innovointivirtaan

Arjen innovaattori näkee asiat uudesta näkövinkkelistä. ”Tulee opetella ajattelemaan asioita ikään kuin Peppi Pitkätossumaisesti – kuka on viimekädessä päättänyt, että tyynylle kuuluu juuri pää eikä jalat?” –näin kuvasi toimintaansa Hämeenlinnan metsäesikoulun kehittäjänä lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti  Inno-Vointi- hankkeen päätösseminaarissa.

Kun päiväkodin tiloista oli yhtenä vuonna pula, keksittiin Hämeenlinnan Hirsimäessä yksi esikouluryhmä siirtää ulkona tapahtuvaksi toiminnaksi. Lapset saatiin konkreettisesti oppimaan suoraan luonnosta. Työntekijöiden ja lähiesimiehen yhteistyöllä metsäesikoulu kehittyi muitakin alueita houkuttelevaksi. Työntekijöiltä vaadittiin heittäytymistä uuteen, monenlaisten käytännön pulmien ratkomista ja oman osaamisen laajentamista.

Esimies tekee innovoinnin mahdolliseksi rohkaisemalla työntekijöitä ja antamalla aikaa kehittämiseen. Ylemmän johdon tukea tarvitaan erityisesti ruohonjuurelta syntyvien kokeilujen levittämiseen. Lue metsäryhmätoiminnasta ja katso millaista innovaatiojohtamista tapauksessa toteutettiin.

Kirjoittajana Eveliina Saari

Esimiesten ryhmästä voimia kehittämiseen

Esimiehen homma monien toimintojen solmukohtana on keskeisen tärkeä, mutta toisinaan myös aika tiukka paikka. Esimies toimii kuulalaakerina tiimiläisten, johdon ja asiakkaiden muodostamassa liitoskohdassa. Arkityön peruspyörittäminenkin voi tuntua toisinaan työläältä – mistä sitten löytää voimavaroja toimintojen kehittämiseen?

 HUS-Servisin Asiointipalveluissa on kehitetty toimiva ratkaisu ympäri Uuttamaata työskentelevien esimiesten voimavarojen yhdistämiseksi mm. työn kehittämisessä. Toimipisteiden esimiehet kokoontuvat yhteen säännöllisesti kahden viikon välein ja pohtivat yhdessä parannuksia toimintaan. Yhteinen ideointi, keskinäinen kannustus ja hyväksyvä ilmapiiri vievät asioita eteenpäin. Tieto kulkee tehokkaasti ja arkipäivän pulmatkin ratkeavat helpommin joukolla. Esimiesten ryhmä antaa myös vertaistukea ja jaksamista arjen työhön.

Lue tarkemmin millaisia periaatteita ryhmän toiminnassa on. Sivuilla myös muita Inno-Vointi –hankkeen tapauskuvauksia.