Miten luoda edellytyksiä innovaatioille?

Uudistuksista, uuden luomisesta ja innovaatioista puhutaan paljon, mutta oletko pohtinut miten sinä ja organisaationne luovat edellytyksiä niiden synnylle?

Etenkin innovaatioiden synnyn alkupäätä kuvataan usein ”epämääräiseksi” ja hankalasti hahmotettavaksi. Yksilöt ja ryhmät organisaatioissaan voivat kuitenkin luoda edellytyksiä innovaatioiden synnylle kiinnittämällä tietoisesti huomiota suotuisan innovaatioympäristön luomiseen. Inno-Vointi sivustolla on kuvattu esimerkkejä siitä, miten organisaatio voidaan virittää innovaatioiden synnylle suotuisaan suuntaan. Esimerkiksi Oulun kaupungissa käytössä olleen Tikkataulu-mallin  avulla on työyhteisössä keskusteltu tärkeistä, yhteisistä kehittämistarpeista ja sitä kautta tartuttu toimeen. Tutustu Tikkataulu-malliin tarkemmin täällä: http://www.inno-vointi.fi/fi/tyokaluja/edellytysten-luonti/tikkataulumalli

Lisäksi jokainen meistä voi omassa arjessaan pyrkiä tietoisesti suhtautumaan kuulemiinsa asioihin ja ideoihin myönteisesti, sen sijaan että tyrmäisi ne ensikuulemalta. ITU! – Innovaattorin työkirjassa esitetään käytännöllisiä harjoituksia siihen miten sinä voit ruokkia omalla toiminnallasi kehittämismyönteisen kulttuurin juurtumista työpaikoille. Aloita harjoittelu esimerkiksi ottamalla viikon ajaksi asenteeksi: ”Hyvä idea! Kehitetään tuota eteenpäin.” Lue lisää ITU! -kirjasta.

Inno-Vointi-esitys OPUS-hankkeen kick-off työpajassa

Kävin esittelemässä Inno-Vointi-projektin tuloksia ja Hämeenlinnan mnipilotteja Turussa OPUS-hankkeen työpajassa 24.9.2013. Ohessa esityskalvot pdf-muodossa. Alla myös esitykseen liittyviä videoita.

Lisätietoja OPUS-hankkeesta verkossa: http://opushanke.wordpress.com/

Inno-Vointi-esitys OPUS-hankkeen kick-off työpajassa

Mira Sillanpää, Hämeenlinnan asukasagentti, kutsuu minipilotteihin

Elämänkaarikahvila Iittalassa

Katri Kallion esitys 21.5.2013 Hämeenlinnan minipiloteista ja käyttäjälähtöisyydestä.

Hämeenlinnan palvelutuotannon johtaja Päivi Raukko kertoo minipiloteista ja niiden merkityksestä kaupungille 21.5.2013.

Kokeilukultturilla kiinni suuriinkin muutoksiin

Sitran tuottamassa videossa esitellään kokeilukulttuuria. Kokeilujen avulla pääsee liikkeelle muutoksissa ilman raskasta byrokratiaa tai suuria riskejä. Sen sijaan, että suunnitellaan pitkään täydellistä ratkaisua, voidaan kokeilla erilaisia vaihtoehtoja pienessä mittakaavassa nopeasti. Näiden kokeilujen kautta voidaan edetä laajoihinkin muutoksiin pienemmillä riskeillä – usein nopeastikin.

Katso Video alta tai suoraan youtubesta.

Inno-Vointi-mallin viidestä periaatteesta viides on kokeilu. Voit lukea siitä lisää mallisivustolta. Siellä on esitelty myös esimerkkejä onnistuneista kokeiluista. Niitä on lukuisia, ja monessa pieni kokeilu on johtanut suurempaan muutokseen onnistuneesti.

Kokeilujen tueksi löytyy mallisivustolta useita työkaluja. 

 

Inno-Vointi verkossa

Inno-Voinnin verkkosivusto löytyy Googlella helposti hakusanalla “inno-vointi”. Samaan hakuun tulee myös muuta mielenkiintoista, yhteensä yli 3000 osumaa. Suurin osa hakuosumista on Inno-Vointi-projektin tuottamaa aineistoa, videoita, esityksiä ja blogikirjoituksia – ja tietenkin Inno-Vointi-mallisivusto. Sen lisäksi löytyy Inno-Vointi-projektin seminaarien tiedotteita monesta paikasta.

Mielenkiintoista on huomata mainintoja Inno-Vointiin muilla sivuilla. Esimerkiksi Sairaanhoitajaliiton sivuilla pohdiskellaan potilaskeskeisyyttä ja potilaiden tilannetta julkisen sektorin suurten muutosten puristuksessa. Inno-Voinnista poimitaan kirjoitukseen tärkeä pointti: “Julkisen sektorin palvelutason säilyttäminen  on mahdollista myös tulevaisuudessa, kun palveluiden käyttäjien asiantuntemusta hyödynnetään. Nopea, kokeileva, kansalaisista ja työntekijöistä lähtevä uudistaminen tuottaa toimivia ratkaisuja. Samalla pidetään huolta työntekijöiden työhyvinvoinnista julkisen sektorin myllerryksessä.”

Työhyvinvointifoorumin radiokampanjassakin tartuttiin samaan pointtiin: ”Kylvä työhyvinvointia pienillä teoilla”. Painotus ei kuitenkaan ole kehittäminen, vaan hyvinvointi.

Työterveyslaitoksen Työpiste-lehdessä todetaan, että “Jokainen voi olla töissä Pelle Peloton”, ja kerrotaan neljä vinkkiä siihen, miten jokaisesta voi tulla innovaattori. Työterveyslaitoksen TTT Työ Terveys Turvallisuus –lehden jutussa projektin tutkija Eveliina saari kertoo, miten esimiehet ja johto voivat tukea uusien toimintatapojen kokeilua.

Inno-Voinnin teemoista on käynnissä ja käynnistymässä myös muita tutkimushankkeita. Esimerkkeinä vaikkapa palvelumuotoiluun kohdistuva Desi-hanke ja kuntien teknisen toimen palveluihin kohdistuva OPUS-hanke.

Inno-Vointi esillä Kuntamarkkinoilla 11.9.-12.9.2013

Inno-Vointi esittäytyy VTT:n ständillä Kuntamarkkinoilla 11.9. ja 12.9. Helsingin Kuntatalolla. VTT:ltä Karo Tammela esittelee Inno-Vointi –projektin tuloksia, sekä ITU! – Innovaattorin työkirjaa. Tule tutustumaan ja ota oma ITU! –kirjasi mukaan.

Käyntiosoite: Kuntatalo, Alppikatu 1, Helsinki

VTT:n osasto S.18 (2.krs)