ITU! -kirjaa hyödynnetään TOIMI -hankkeessa

Tänä keväänä moni työntekijä on pähkäillyt tehtäviä pienestä työkirjasta nimeltä ITU! Kirjasessa kehotetaan miettimään muun muassa, mitä uudistuksilla halutaan saada aikaan: ”Pysähdy hetkeksi oman työsi ääreen ja mieti, mikä on tekeillä olevan tehtävän tarkoitus”. Hhm… tosiaan, eipä ole tullut ajateltua tältä kannalta… moni on ehkä huokaissut.

Työsuojelurahaston rahoittamassa ja Työterveyslaitoksen toteuttamassa TOIMI -hankkeessa tutkitaan kahden työntekijälähtöisen kehittämismenetelmän vaikutuksia työntekijöiden kehittämistoimijuuteen ja työn uudistamiseen. Inno-Vointi –hankkeessa syntynyt ITU! Innovaattorin työkirja on toinen hankkeessa käytettävistä kehittämismenetelmistä. Toimi -hankkeessa saamme arvokasta tietoa sen käytön vaikutuksista erilaisissa kehittämisvaiheissa olevilta työpaikoilta.

ITU! on siis ”pantu TOIMImaan” keväällä kolmessa organisaatiossa, ja syksyllä kokeilut laajenevat edelleen. Tutkimus selvittää, mitkä ITU! -kirjan teemat ja tehtävät virittävät työntekijöitä ideoimaan uutta.

TOIMI -hanke on edennyt alusta asti erittäin hyvää vauhtia. Laadullista tutkimusaineistoa on kerätty haastattelemalla ja havainnoimalla menetelmien käyttöönottoa osallistujaorganisaatioissa. Haastatteluaineiston tärkein osa ovat työntekijöiden haastattelut, jotka tehdään kahteen kertaan. Monipuolisen kuvan hahmottamiseksi myös esimiehiä, johtoa ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita on haastateltu. On pidetty tärkeänä, että kaikkien osapuolten näkemykset ja kokemukset tulevat kirjatuksi.

ITU! Innovaattorin työkirjaa voi tilata Työterveyslaitoksen kirjakaupasta.

Toimi -hankkeen tiivistelmän voit lukea täältä.

Inno-Vointi tarjoaa ratkaisun Kunta-alan seminaarissa

Inno-Vointi- tulokset esittäytyvät elokuussa samassa seurassa Pekka Himasen, Kirsti Longan, Saska Saarikosken, Matti Röngän ja muiden näkyvien henkilöiden kanssa. Tämä tapahtuu elokuussa Lappeenrannassa, perinteisessä Kunta-alan kaksipäiväisessä tapahtumassa, jonka teema on tulevaisuuden uskoa valava ”Ratkaisu löytyy aina”.
Kehittäminen on tekoja -osuudessa perjantaina 15.8. Inno-Voinnin tekijä Mervi Hasu Työterveyslaitokselta ja Jarna Savolainen Työturvallisuuskeskuksesta esittelevät omassa setissään potpurin Työelämän kehittämisen työkalupakista. Mervin potpurissa soi Inno-Vointi ja Hyvän Johtamisen Laatukriteerit. Jarna rytmittää sointia Sykettä Työhön & Työkaarimallin teemoilla.
Tarjolla hyvää elämä vai äkkijarrutus talouden ehdoilla? -seminaari kysyy ja rakentaa näköalaa työyhteisön toimista kestävään tulevaisuuteen. Asiantuntijoiden puheenvuorojen, vuoropuhelun sekä hyvien käytäntöjen avulla tarjotaan tavoitteita ja välineitä ratkaisujen löytämiseksi. Seminaariohjelma ilmoittautumisohjeineen on verkossa http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2014/Tiedostot0414/a-yleiskirje1404jp-lappeenranta-liite.pdf
Seminaari on vuorovaikutteinen ja johdattelee etsimään ja löytämään ratkaisuja työyhteisöjen ajankohtaisiin haasteisiin. Se on tarkoitettu päättäjille, henkilöstöjohdolle ja esimiehille, kehittämistyön asiantuntijoille ja yhteistoiminnan kehittäjille sekä henkilöstön edustajille. Osallistujiksi odotetaan satoja työnantajien ja palkansaajajärjestöjen edustajia.
Kunta-alan yhteistoiminta- ja kehittämisseminaari järjestetään Lappeenrannassa 14.–15.8.2014.