Kehitätkö kokeilujen vai käsitteiden lanseeraamisen avulla?

Johtajat puhuvat luontevasti kehittämisen, uudistamisen ja innovaation isoilla käsitteillä. Konsulttien lanseeraamasta strategia- ja innovaatiopuheesta muodostuu johdon ja esimiesten oma kieli, innovaatiomurre.  Kehittämishankkeisiin mukaan kutsutut työntekijät opettelevat uutta käsitteistöä kuin vierasta kieltä.  Moni ihmettelee, miten hienoilta kuulostavat termit liittyvät arjen työhön. Toiset turhautuvat ja ryhtyvät hiljaiseen vastarintaan. Sammutetaanko hyviäkin tavoitteita vinoon menevällä puheenparrella ja vieraannuttavilla termeillä?

Innovaatio- ja strategiatermistöön liittyy paljon toiveita paremmasta, toimivammasta ja laadukkaammasta työstä ja palvelusta. Joskus johto luottaa liiankin paljon pelkkien sanojen, mietintöjen ja muistioiden voimaan. Isoille uudistuksille tuotetaan tavoitteet, yläotsikot ja projektiorganisaatio – paperilla. Pidetään pari infotilaisuutta ja odotetaan, että asia etenee nopeasti kentällä. Käyttöönottonappulaa ei ole keksitty: uudistukset on otettava käyttöön ja levitettävä tekojen avulla ruohonjuurella, arjen työssä.

Henkilöstö haluaa itse ymmärtää, antaa sisällön ja luoda merkitykset uudistuksille ja uudistuksissa käytetyille käsitteille. Tämä ei aina ole helppoa, kun mukana on monia henkilöstö- ja ammattiryhmiä. Uudistuksia ei voi kuitenkaan kiihdyttää pelkällä johdon ilmoituksella. Pienet kokeilut ja ”happotestit”, joita henkilöstö voi itse suunnitella ja ohjata, auttavat työntekijöitä luomaan henkilökohtaisen mielen kehittämiseen. Pienet kokeilut idean testaamiseksi voivat säästää voimavaroja merkittävästikin: estetään toimimattomaksi todistetun käytännön leviäminen tai löydetään idea-asteelle torjutun idean hyödyt.

Inno-Vointi –mallin viidestä ydinajatuksesta viimeinen on

KOKEILU

Uusia ideoita kannattaa testata jo alkuvaiheessa: ennen kuin ideaa levitetään laajemmalle ja toisaalta myös ennen kuin idea päätetään hylätä.

Lue edeltävät 4 ydinajatusta innovoinnista: http://www.inno-vointi.fi/fi/innovoinnin-periaatteet/ydinajatukset-julkisen-sektorin-innovaatiojohtamisesta. Lue lisää 21.5 julkaistusta uudistamisen toiminta- ja johtamismallista, joka on tarkoitettu työntekijöille, esimiehille, johtajille ja henkilöstöasiantuntijoille. Malli on laaja verkkosisältö, joka auttaa julkissektorin työpaikkoja ja henkilöstöä uudistamistyössä. Katso www.innovointi.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *