Johtamista vai huolenpitoa?

Uskoisitko, että esimerkiksi koodiin, tietokonetta ohjaavaan ohjelmistoon, liittyy huolenpitoa? Linus Torvalds, Linux-käyttöjärjestelmän luoja, kertoo pitävänsä huolta koodista. Koodin pitää olla kaunis ja selkeä. Huolenpito ja vastuu koodista on jatkuvaa.

Avoin lähdekoodi ja muut avoimen innovaation toimintamuodot antavat resursseja kaikkien käyttöön. Ne mahdollistavat osaamisen jakamisen laajoille kansalaisryhmille.

Avoimessa mallissa työn tekeminen ei ole johdon kontrolloimaa työajan käyttöä, vaan itseohjautuvaa toimijuutta. Johtamisen ja hallinnan käsitehirviöitä ei tarvita, sillä osallistujien motivaatiota ja vastuullisuutta ei tarvitse kyseenalaistaa tai ohjata sanktioilla ja palkinnoilla. ”Käyttäjärajapinnan ylittämisen” työkaluja ei tarvita, sillä käyttäjät ovat jo mukana kehittämässä ja tuottamassa. Työhyvinvointia erillisenä asiana ei tarvita, sillä hyvinvoinnin kokemus syntyy yhtä aikaa niin (työn)tekijälle kuin käyttäjällekin – kaikille osallisille.

Työpaikoilla emme puhu huolenpidon käsitteillä. Edes hoiva-alan työpaikoilla ei käytetä hoivan, vaan hallinnon ja talouden kieltä. Miksi hyljeksimme huolenpidon käsitteitä? Mitä siitä seuraa työn merkitykselle ja työn tuloksille? Tarvitsemmeko kansallisen koodari-ikonin esimerkkiä, jotta uskallamme tuoda hoivan käsitteet ja näkökulman työhön?

Elämme hoivan ja huolenpidon vajeen aikakautta. Meidät kasvatetaan kuluttajiksi. Yhteisten asioiden ajaminen ei ole muodissa. Ylisukupolvisen huolenpidon mureneminen on haluttomuutta tai kyvyttömyyttä pitää huolta omista lapsista ja ikääntyvistä vanhemmista. Työyhteisössä vaje on jatkuva keskeytysten kierre, joka syö voimavarat ja estää ihmisiä tekemästä työtään hyvin.

Näin ei voi jatkua. Huolenpidon kulttuuri on tulossa.

Muutos alkaa seniorikansalaisten resurssien käyttöönottamisesta. Heillä on kohtaamisen taitoja, jotka ovat unohtuneet kuluttajiksi pakotetuilta.  Ikäihmisiä pyydetään apuun eri puolille yhteiskuntaa paikkaamaan huolenpidon aukkoja. He tulevat työpaikoille yritysmummoina ja kouluvaareina. Eri tehtävissä he lieventävät lasten, nuorten ja laitosvanhusten yksinäisyyttä. Seniorit opettavat nuorille taitojaan ja toisin päin. Huolenpidon ja jakamisen kulttuuri laajenee kaikille aloille ja kaikkialle yhteiskuntaan.

Hoivayhteiskunta 2.0 tulee. Kaikkien voimavaroja arvostetaan. Yhteiskunnan rytmit muuttuvat: siirrytään kuluttamisen ajasta kohtaamisen aikaan. Yhteisöjen voimavarat opitaan ottamaan käyttöön ja jakamaan. Työorganisaatioiden ja vapaaehtoistoiminnan rajat avautuvat. Hoiva 2.0 on voimavarojen jakamista, jakamisen vastavuoroisuutta yllättävienkin kumppaneiden kesken. Lähitulevaisuuden työyhteisöt ovat kaikki hoivayhteisöjä, jossa johtaminen on huolenpitoa.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *