Hanke-esittely

Inno-Vointi

Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia julkiselle sektorille

Inno-Vointi on Työterveyslaitoksen, Aalto-yliopiston BIT Tutkimuskeskuksen ja VTT:n yhteinen tutkimushanke, jossa tarkastellaan julkisen sektorin palvelujen uudistamista. Tutkimuksessa henkilöstön hyvinvoinnin nähdään liittyvän keskeisesti innovaatiotoimintaan. Tutkimus luo edellytyksiä hyvinvointia tukevalle käyttäjä- ja työntekijälähtöiselle innovaatiojohtamiselle. Hankkeen päärahoittaja on Tekes. Lokakuussa 2010 käynnistynyt hanke päättyy 30.6.2013.

Projektilla on Tekesin strategisen tutkimuksen status. Tulosten levittäjä- ja hyödyntäjäorganisaatioita ovat muun muassa Suomen Kuntaliitto, Sitra, Kilpailuvirasto, Valtiokonttori ja Valtiovarainministeriö. Hanke pyrkii kansallisesti hyödynnettäviin tuloksiin julkisella sektorilla. Tutkimus on myös kansainvälisesti merkittävä avaus.

Innovaatioiden ja työhyvinvoinnin haaste

Tutkimus kartoitti, kuinka saattaa yhteen innovaatiotoiminnan johtamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet. Hanke selvitti, millaista johtamista palvelujen uudistamisessa toteutetaan seitsemässä julkisorganisaatiossa. Hankkeessa pureuduttiin siihen, miten palvelujen uudistaminen ja työntekijöiden työhyvinvointi liittyvät toisiinsa: millaisen johtamisen avulla innovaatioita ja työhyvinvointia syntyy yhtä aikaa.

Toukokuussa 2013 julkistetaan verkossa tutkimuksen tuloksena syntynyt toiminta- ja johtamismalli, jonka avulla julkisalojen työpaikat pääsevät alkuun innovaatiotoiminnan johtamisessa ja voivat kehittää innovaatioita ja työhyvinvointia yhtä jalkaa. Toiminta- ja johtamismalli on käytettävissä koko Suomen julkisella sektorilla. Käytännönläheinen malli kattaa eri henkilöstöryhmät: johdon, esimiehet, työntekijät sekä henkilöstöasiantuntijat. Malli julkistetaan hankkeen päätösseminaarissa Helsingissä LUME-keskuksessa 21.5.2013.

Tutkimuskohde ja menetelmät

Hankkeessa tutkitaan seitsemää julkisen sektorin organisaatiota. Organisaatiot edustavat julkisten palvelujen eri alueita, mm. kuntasektoria, liikelaitoksia ja valtion virastoja. Tutkittaviksi valitut tapausesimerkit ovat edelläkävijöitä innovaatiojohtamisen käytännöissä. Tutkimus toteutetaan seuraavissa organisaatioissa:

  • HUS Servis
  • MTT
  • Palmia
  • Verohallinto
  • Hämeenlinnan kaupunki / Hyvinvointipalvelut
  • Vantaan kaupunki / Sivistystoimi
  • Oulun kaupunki / Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hankkeessa hyödynnetään useita tutkimusmenetelmiä sekä arvioivaa ja kehittävää tutkimusotetta. Keskeisenä tavoitteena on myös osallistujaverkoston osaamisen tukeminen ja oppiminen.

Tulokset

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa innovaatiojohtamisesta sekä käytännön toimijoille että aihealueen tutkimukseen. Hanke tuottaa julkisen sektorin toimijoille ja palvelujen käyttäjille tietoa siitä, millaiset innovaatiojohtamisen mallit soveltuvat erilaisiin palvelujen kehittämistilanteisiin. Hankkeessa kuvataan hyviä johtamiskäytäntöjä, joilla pyritään lisäämään työn tuottavuutta ja työhyvinvointia erilaisissa julkisen sektorin organisaatioissa.

Hankkeen toteuttaa Työterveyslaitoksen, Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun BIT Tutkimuskeskuksen ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n muodostama konsortio. Tuloksia levittävät myös Suomen Kuntaliitto, Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut, Sitran julkishallinnon johtamisohjelma, Kilpailuvirasto, STM:n Innokylä-ohjelma sekä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Aikataulu

1.10.2010 – 30.6.2013

Rahoittaja
Tekes

Tutkimuskumppanit
Inno-Vointi -hanke TTL:n sivuilla
IRIS-tutkimusryhmä
InnoVointi -hanke VTT:n sivuilla
Tekes – Tyke
Aalto Service Factory – Service Design With & For Citizens teemaryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *