Lappeenranta-seminaariin 900 osallistujaa !

Inno-Vointi- johtamismalli esiintyy Lappeenrannassa lähes 900 osallistujalle 15.8. Osallistujat ovat eri puolelta Suomea. Tämä innostaa ja kannustaa Inno-Vointi-hankkeen alkuperäisiä toimijoita! Toivomme seminaarin myötä Inno-Vointi -sivustolle ja sen sisällöille lisää uusia ystäviä.

Syksyn mittaan sivustolle tulee myös muutamia uusia toiminnallisuuksia helpottamaan sen käyttöä.

Pääviestimme Lappeenrannan 900 kuulijalle on tämä:

Fiksulla johtamisella olennaisten asioiden tekemistä julkiselle sektorille

Jotta julkinen palvelusektori voisi jatkossakin tuottaa laadukkaita ja tasa-arvoisia palveluja, tarvitaan palvelumuutoksia laaja-alaisesti lapsista vanhuksiin sekä kulttuurista terveyteen. Muutoksilla on kiire, koska verorahat vähenevät. Muutosten toteuttamiseksi tarvitaan johtamista, jolla edistetään uusien ideoiden syntymistä ja saadaan sekä henkilöstö että palvelun käyttäjät kehittämään julkisia palveluita.

Juustohöylä-leikkauksille ja palvelujen suoraviivaiselle vähentämiselle on vaihtoehto: tehdään olennaisia asioita.

Sanotaan EI voivottelulle ja KYLLÄ toimeen tarttumiselle. Tehdään yhdessä Euroopan fiksuin ja innovatiivisin julkinen sektori tarttumalla oleelliseen. Apuvälineitä on olemassa. 15.8 sessiossa esitellään lääkkeitä.

ITU! -kirjaa hyödynnetään TOIMI -hankkeessa

Tänä keväänä moni työntekijä on pähkäillyt tehtäviä pienestä työkirjasta nimeltä ITU! Kirjasessa kehotetaan miettimään muun muassa, mitä uudistuksilla halutaan saada aikaan: ”Pysähdy hetkeksi oman työsi ääreen ja mieti, mikä on tekeillä olevan tehtävän tarkoitus”. Hhm… tosiaan, eipä ole tullut ajateltua tältä kannalta… moni on ehkä huokaissut.

Työsuojelurahaston rahoittamassa ja Työterveyslaitoksen toteuttamassa TOIMI -hankkeessa tutkitaan kahden työntekijälähtöisen kehittämismenetelmän vaikutuksia työntekijöiden kehittämistoimijuuteen ja työn uudistamiseen. Inno-Vointi –hankkeessa syntynyt ITU! Innovaattorin työkirja on toinen hankkeessa käytettävistä kehittämismenetelmistä. Toimi -hankkeessa saamme arvokasta tietoa sen käytön vaikutuksista erilaisissa kehittämisvaiheissa olevilta työpaikoilta.

ITU! on siis ”pantu TOIMImaan” keväällä kolmessa organisaatiossa, ja syksyllä kokeilut laajenevat edelleen. Tutkimus selvittää, mitkä ITU! -kirjan teemat ja tehtävät virittävät työntekijöitä ideoimaan uutta.

TOIMI -hanke on edennyt alusta asti erittäin hyvää vauhtia. Laadullista tutkimusaineistoa on kerätty haastattelemalla ja havainnoimalla menetelmien käyttöönottoa osallistujaorganisaatioissa. Haastatteluaineiston tärkein osa ovat työntekijöiden haastattelut, jotka tehdään kahteen kertaan. Monipuolisen kuvan hahmottamiseksi myös esimiehiä, johtoa ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita on haastateltu. On pidetty tärkeänä, että kaikkien osapuolten näkemykset ja kokemukset tulevat kirjatuksi.

ITU! Innovaattorin työkirjaa voi tilata Työterveyslaitoksen kirjakaupasta.

Toimi -hankkeen tiivistelmän voit lukea täältä.

Inno-Vointi tarjoaa ratkaisun Kunta-alan seminaarissa

Inno-Vointi- tulokset esittäytyvät elokuussa samassa seurassa Pekka Himasen, Kirsti Longan, Saska Saarikosken, Matti Röngän ja muiden näkyvien henkilöiden kanssa. Tämä tapahtuu elokuussa Lappeenrannassa, perinteisessä Kunta-alan kaksipäiväisessä tapahtumassa, jonka teema on tulevaisuuden uskoa valava ”Ratkaisu löytyy aina”.
Kehittäminen on tekoja -osuudessa perjantaina 15.8. Inno-Voinnin tekijä Mervi Hasu Työterveyslaitokselta ja Jarna Savolainen Työturvallisuuskeskuksesta esittelevät omassa setissään potpurin Työelämän kehittämisen työkalupakista. Mervin potpurissa soi Inno-Vointi ja Hyvän Johtamisen Laatukriteerit. Jarna rytmittää sointia Sykettä Työhön & Työkaarimallin teemoilla.
Tarjolla hyvää elämä vai äkkijarrutus talouden ehdoilla? -seminaari kysyy ja rakentaa näköalaa työyhteisön toimista kestävään tulevaisuuteen. Asiantuntijoiden puheenvuorojen, vuoropuhelun sekä hyvien käytäntöjen avulla tarjotaan tavoitteita ja välineitä ratkaisujen löytämiseksi. Seminaariohjelma ilmoittautumisohjeineen on verkossa http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2014/Tiedostot0414/a-yleiskirje1404jp-lappeenranta-liite.pdf
Seminaari on vuorovaikutteinen ja johdattelee etsimään ja löytämään ratkaisuja työyhteisöjen ajankohtaisiin haasteisiin. Se on tarkoitettu päättäjille, henkilöstöjohdolle ja esimiehille, kehittämistyön asiantuntijoille ja yhteistoiminnan kehittäjille sekä henkilöstön edustajille. Osallistujiksi odotetaan satoja työnantajien ja palkansaajajärjestöjen edustajia.
Kunta-alan yhteistoiminta- ja kehittämisseminaari järjestetään Lappeenrannassa 14.–15.8.2014.

Inno-Vointi -tulosten pohjalta julkaistu Viesti Päättäjille

Työterveyslaitos tuottaa tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista Viesti Päättäjille -tietolehtisiä, joissa lyhyesti esitellään aiheeseen liittyvä keskeinen tieto ja toimenpidesuositukset. Viesti on suomeksi ja ruotsiksi.

Inno-Vointi- tutkimuksen tulokset ovat keskiössä Työterveyslaitoksen uusimmassa päättäjäviestissä!

Tämä viesti on suunnattu siis erityisesti julkisen sektorin päättäjille; johtajille, esimiehille, luottamushenkilöille ja asiantuntijoille, jotka valmistelevat päätösesityksiä. Viestiä voi käyttää tausta-aineistona strategian pohtimisessa, palvelujen kehittämisessä ja osaamisen kehittämistoimien suunnittelussa.

VP 5/2014 Johtaja: Ota henkilöstö ja käyttäjät kumppaneiksi uudistamaan julkisia palveluja

Jotta julkinen palvelusektori voisi jatkossakin tuottaa laadukkaita ja tasa-arvoisia palveluja, tarvitaan palvelumuutoksia laaja-alaisesti lapsista vanhuksiin sekä kulttuurista terveyteen. Muutoksilla on kiire, koska verorahat vähenevät. Muutosten toteuttamiseksi tarvitaan johtamista, jolla edistetään uusien ideoiden syntymistä ja saadaan sekä henkilöstö että palvelun käyttäjät kehittämään julkisia palveluita.
Johtamiseen tarvitaan innovaatioita ja kumppanuutta edistävä toimintatapa. Kehittämistoiminnalla on myös oltava jatkuvuutta ja vaikutusta, jotta henkilöstö kokee siihen osallistumisen mielekkääksi ja motivoivaksi. Aktiivinen esimies, joka itsekin havainnoi asiakaskokemuksia ja tarjoaa kehittämistilaisuuksia, on työntekijöille oivallinen malli ja innovointivireen tartuttaja.

Lue koko viesti toimenpidesuosituksineen täältä:

http://www.ttl.fi/fi/tyoterveyslaitos/viesti_paattajille/Documents/VP5_2014_johtamisen%20laatu.pdf

 

 

Inno-Voinnin sanoma voimissaan – ideat jakoon LIIDERI-osallistujille

Vaikka Inno-Vointi hankkeena on päättynyt, sen sanoma on edelleen voimissaan.

Tutkija Laura Honkaniemi esitteli Inno-Vointi -työkaluja 2.4 pidetyssä Ideat vaihtoon! Liideri-ohjelman työpajassa. Paikalla oli yli 100 henkilöä yrityksistä ja tutkimuslaitoksista. Tapahtuman teemana oli työntekijälähtöinen innovointi. Eipä siis ihme, että Inno-Vointi -hanke oli kutsuttu mukaan, vaikkei se olekaan Liideri-ohjelman hankkeita.

Yritykset esittelivät Liideri-ohjelman tuella tehtäviä kehityshankkeitaan ja ohjelman tutkimushankkeiden tutkijat kommentoivat niitä. Ohjeena kaikille oli harjoittaa rakentavaa dialogia. Tilaisuus oli mukavasti rakennettu ja onnistunut.

Inno-Vointi- esitys oli sijoitettu arvostavasti ohjelmaan heti ensimmäiseksi aamulla, antamaan sytykkeitä koko päivän mittaiseen tapahtumaan. Lauran hyvin rakennettu esitys herätti osallistujat keskustelemaan ja kommentoimaan – puhetta olisi virinnyt enemmän kuin mitä aikataulu antoi myöden. Tekesin Maarit Lahtonen tiivisti lopuksi: ”Inno-Vointi on hyvä esimerkki siitä miten tutkimushanke voi tuottaa hyviä tuloksia sekä tutkimukseen että käytäntöön yhtälailla.” Ohessa tuoreeltaan kuva tilaisuudesta.

Lauran esitys 2.4.14

Katso myös tilaisuuden materiaalia. Julkaisuluvan saaneet esitysmateriaalit: https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/ideatvaihtoon

Kurkkaa myös Liideri-haastekampanja: Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa? Käy allekirjoittamassa ja haasta kaverisikin. Kampanjasivut: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/suomi-tarvitsee-5-000-000-johtajaa/

Pidettyjä ja tulevia Inno-Vointi -esityksiä

Inno-Voinnin tutkimuksellista antia on käyty alkuvuonna esittelemässä Aalto-yliopiston jatko-opiskelijoille. Vastikään Inno-Vointi työkaluja, etenkin ITU!-kirjaa esiteltiin yli 100:lle Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen esimiehelle – eli päiväkotien ja kerhotoiminnan johtajille.

Inno-Vointi on tulossa esiin myös syksyllä isossa Kunta-tapahtumassa Lappeenrannassa (elokuu) sekä Helsingissä Työterveyspäivillä (lokakuu), mistä kerromme lisää myöhemmin.

 

Tarvitseeko työntekijä strategialaseja innovoidakseen?

Mikä mahdollistaa työntekijälähtöisen innovoinnin? Työntekijät on todettu yhä tärkeimmiksi innovaatiotoiminnalle. He tuntevat käytännön kontekstin ja asiakastarpeet ja tietävät, miten uudistus tulee vaikuttamaan käytännössä. He siis tietävät, mikä on hyödyllistä. Vai tietävätkö?

Rajoitteeksi saattaa nousta kyky arvioida mahdollisuuksia ja uudistusten vaikutusta laaja-alaisemmin ja strategisemmin. Mikä on arvokasta omille asiakkaille ei välttämättä luo arvoa organisaatiolle. Tutkimuksissa onkin esitetty osallistamisen mallia, jossa strategia toimii sekä inspiraationa että rajoitteena työntekijöiden innovoinnille. Kun työntekijät tuntevat sekä strategian että asiakastarpeet, he voivat reflektoida nykyistä toimintaa vastaantulevien haasteiden ja mahdollisuuksien näkökulmasta.

Työntekijöiden haastattelut monissa organisaatioissa kuitenkin osoittavat, että strategian jalkautuminen työntekijätasolle on suorastaan harvinaista. Sen ymmärrettäväksi tekeminen on vielä vaikeampaa. Strategia esitetään ylätason tavoitteina ja painopisteinä, joiden merkitys työntekijän työlle jää mysteeriksi.

Onko tämä vahinko vai ei?

Tutkimuksemme osoittaa, että innovaatiotoiminnan kannalta niin ei välttämättä ole. Tämä siksi, koska uudistusten kehittyvät yhteistyössä – yhdellä henkilöllä on harvoin riittävä osaaminen, kokemus ja verkostot tunnistaa ja arvioida mahdollisuuksia kaikilta näkökulmilta.  Työntekijät aistivat parhaiten nykyisen asiakaskentän muutokset, kun taas johdon näkemystä tarvitaan arvioitaessa uusien ideoiden yleistettävyyttä laajemmassa kentässä. Näiden näkökulmien erillisyys voi olla jopa hyödyksi hedelmällisten muutosdialogin synnyttämiseksi.

Yksittäisen työntekijän ei siis tarvitse olla samanaikaisesti strategisti ja käytännön asiantuntija. Sen sijaan innovoijilta vaaditaan kykyä 1) tunnistaa ne tahot, joilla on tärkeitä näkökulmia ja resursseja uudistuksen läpivientiin ja  2) koordinoida keskinäistä yhteistyötä luomalla kullekin tarkoituksenmukaisen roolin. Esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioissa tunnistimme viidenlaisia osallistumisen rakenteita keskitetystä hajautettuun. Riippuen uudistuksen luonteesta ja resurssien hajautumisesta työntekijät kehittävät palvelua joissain tilanteissa itsenäisesti ideasta toteutukseen, kun taas toisissa keskitetty koordinointi ja päätöksenteko on tarpeen.

Paras tapa yhdistää työntekijöiden ainutlaatuiset resurssit strategisiin näkökulmiin määrittyy siis aina käsillä olevan tilanteen mukaan. Heitä siis viimeistään nyt jäykät prosessimallit arkistoitaviksi ja lisää herkkyyttä työntekijöiden roolien muodostamiseen!

Lue lisää:

TOIMI- hanke käynnistyi – ITU! -kirja kokeiluun vanhuspalveluihin

Työterveyslaitos käynnisti tammikuun alussa tutkimus- ja kehityshankkeen, jossa kokeillaan arjen innovaattoreille tarkoitettua ITU-kirjaa mm. hektisessä vanhuspalvelutyössä. Toisena menetelmänä kokeillaan kehitysvuoropuhelua, joka tukee työntekijöiden oman uran ja elämänvaiheen pohdintaa. Menetelmien vaikuttavuutta työntekijöiden kehittämistoimijuudelle arvioidaan haastattelemalla, havainnoimalla ja vertailemalla menetelmiä arvioivissa työpajoissa.

Hankkeen tavoitteet:

 •  tuottaa tietoa kehittämistoimijuutta tukevien menetelmien käytöstä ja seuraamuksista työpaikoilla
 • kehittää työntekijälähtöistä innovoinnin ja kehittämisen tukea työpaikoille HR:n ja esimiestyön tueksi
 • kehittää organisaatiokäytäntöjä, joissa hyödynnetään työntekijöiden luovuus palvelutoiminnan uudistamisen lähteinä
 • tukea työpaikan toiminnan uudistumista ja henkilöstön hyvinvointia
 •  tuottaa tieteellistä tietoa työhyvinvoinnin, työn kehittämisen ja toimijuuden suhteista ja kehittää menetelmiä interventioiden vaikuttavuuden tutkimiseksi

Mukaan tutkimuskohteiksi lähtivät Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Lohjan kaupungin perusturvapalvelut, Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry, Helsinki ja Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelut. Tulosten levittämisessä ovat mukana Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, VALLI ry sekä Henkilöstöjohdon ryhmä Henry ry. Kaksivuotista hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Lisätietoja: http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=113277

ITU-kirja: http://www.inno-vointi.fi/fi/aloita-tasta/tyokirja

Vauhtia Inno-Vointi sanoman käytännön levittämiseen

Inno-Vointi -hankkeen kehittävä arviointi pidettiin Vantaalla 5.2. Työpajassa oli mukana 30 aktiivista arvioijaa. Saatiin kokoon arvokasta tietoa tutkimustiedon käytettävyydestä, levittämisestä sekä tulevaisuuden tutkimuksen ja kehitystyön suunnista.

Nostot arvioinnista

Vaikutukset kohdeorganisaatioissa

 • plussaa: oivallettu, että henkilöstön ja asiakkaiden osallistuminen on olennaista (mutta ei helppoa) ja että kokeiluja sekä erehtymisen sallimista tarvitaan lisää
 • miinusta: verkkomalli ja Innovaattorin työkirja ITU! ei ole levitetty/levinnyt käyttöön – käyttöliittymän käytettävyys on ongelma, ja soveltaminen vaatisi suunnittelua ja ohjausta (kuten kaikkien projektien tuotosten käyttöönotto ylipäätään, jonkun täytyy ottaa koppi)
 • tarve jatkossa: panostettava innovaatiojohtamisen käytännön kyvykkyyksiin, valmentavaan johtamiseen ja fasilitointitaitoihin (koulutusta erityisesti esimiehille, mutta myös henkilöstölle)

Vaikutukset tutkimusosaamiseen ja tutkimuskenttään

 • plussaa: harvinaisen laaja-alainen, moninäkökulmainen tutkimus, jossa yhdistyi työelämätutkimus, palvelututkimus, johtajuustutkimus ja työhyvinvointitutkimus
 • miinusta: tutkimusjulkaisut englannin kielellä, vaikeaa hyödyntää sellaisenaan
 • tarve jatkossa: innovaatiojohtamisen mallia voisi viedä Eurooppaan, johtamiskyvykkyys jatkotutkimuksen kohteeksi, innovaatioiden levittäminen tutkimuskohteeksi, hybridien (yksit,. julk, ja kolmas sektori) radikaalit avaukset tutkimuskohteeksi

Tekesin edustaja Maarit Lahtonen kannusti osallistujia hakemaan Tekesin kehitysrahoitusta rohkealle, ennakkoluulottomalle innovaatiotoiminnalle ja tunnustelemaan mahdollisuuksia päästä mukaan myös EU:n Horizon2020 rahoitukseen.

Osallistujia rohkaistiin olemaan rohkeasti yhteydessä tutkijoihin niin koulutus- kuin tutkimustarpeistakin!

Suurkiitos kaikille esiintyjille ja puheenvuoron pitäjille, sekä Elina Lehdolle mahdollisuudesta vierailla Vantaan kaupungin valtuustosalissa!

 

Uusi video: Uudistusten aika – rohkeuden aika

Tunnetko arjen innovaattoreita, arjen sankareita? Tai oletko itse sellainen?

Julkisten palveluiden uudistajat, innovaattorit, ovat jo keskuudessamme, mutta tiedämme heistä liian vähän. On aika tutustua arjen innovaattoreihin!

Tapaat kolme innovaattoria videolla; heidät ”löydettiin” Inno-Vointi -hankkeessa.

Samalla Inno-Vointi- tutkimushankkeen tulokset esitetään videolla tiivistettynä kolmen arjen innovaattorin tarinaksi.

Videosta on pitkä (noin 7 minuuttia) ja lyhyt tiiseri versio.

Pitkä: http://www.youtube.com/watch?v=ThDWaCL7zYQ&list=UUYGbYVD5kXhJOXrq2_4JckA

Lyhyt: http://www.youtube.com/watch?v=W-Rz5WIfLpw&list=UUYGbYVD5kXhJOXrq2_4JckA