Miten luoda edellytyksiä innovaatioille?

Uudistuksista, uuden luomisesta ja innovaatioista puhutaan paljon, mutta oletko pohtinut miten sinä ja organisaationne luovat edellytyksiä niiden synnylle?

Etenkin innovaatioiden synnyn alkupäätä kuvataan usein ”epämääräiseksi” ja hankalasti hahmotettavaksi. Yksilöt ja ryhmät organisaatioissaan voivat kuitenkin luoda edellytyksiä innovaatioiden synnylle kiinnittämällä tietoisesti huomiota suotuisan innovaatioympäristön luomiseen. Inno-Vointi sivustolla on kuvattu esimerkkejä siitä, miten organisaatio voidaan virittää innovaatioiden synnylle suotuisaan suuntaan. Esimerkiksi Oulun kaupungissa käytössä olleen Tikkataulu-mallin  avulla on työyhteisössä keskusteltu tärkeistä, yhteisistä kehittämistarpeista ja sitä kautta tartuttu toimeen. Tutustu Tikkataulu-malliin tarkemmin täällä: http://www.inno-vointi.fi/fi/tyokaluja/edellytysten-luonti/tikkataulumalli

Lisäksi jokainen meistä voi omassa arjessaan pyrkiä tietoisesti suhtautumaan kuulemiinsa asioihin ja ideoihin myönteisesti, sen sijaan että tyrmäisi ne ensikuulemalta. ITU! – Innovaattorin työkirjassa esitetään käytännöllisiä harjoituksia siihen miten sinä voit ruokkia omalla toiminnallasi kehittämismyönteisen kulttuurin juurtumista työpaikoille. Aloita harjoittelu esimerkiksi ottamalla viikon ajaksi asenteeksi: ”Hyvä idea! Kehitetään tuota eteenpäin.” Lue lisää ITU! -kirjasta.