Inno-Vointi tarjoaa ratkaisun Kunta-alan seminaarissa

Inno-Vointi- tulokset esittäytyvät elokuussa samassa seurassa Pekka Himasen, Kirsti Longan, Saska Saarikosken, Matti Röngän ja muiden näkyvien henkilöiden kanssa. Tämä tapahtuu elokuussa Lappeenrannassa, perinteisessä Kunta-alan kaksipäiväisessä tapahtumassa, jonka teema on tulevaisuuden uskoa valava ”Ratkaisu löytyy aina”.
Kehittäminen on tekoja -osuudessa perjantaina 15.8. Inno-Voinnin tekijä Mervi Hasu Työterveyslaitokselta ja Jarna Savolainen Työturvallisuuskeskuksesta esittelevät omassa setissään potpurin Työelämän kehittämisen työkalupakista. Mervin potpurissa soi Inno-Vointi ja Hyvän Johtamisen Laatukriteerit. Jarna rytmittää sointia Sykettä Työhön & Työkaarimallin teemoilla.
Tarjolla hyvää elämä vai äkkijarrutus talouden ehdoilla? -seminaari kysyy ja rakentaa näköalaa työyhteisön toimista kestävään tulevaisuuteen. Asiantuntijoiden puheenvuorojen, vuoropuhelun sekä hyvien käytäntöjen avulla tarjotaan tavoitteita ja välineitä ratkaisujen löytämiseksi. Seminaariohjelma ilmoittautumisohjeineen on verkossa http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2014/Tiedostot0414/a-yleiskirje1404jp-lappeenranta-liite.pdf
Seminaari on vuorovaikutteinen ja johdattelee etsimään ja löytämään ratkaisuja työyhteisöjen ajankohtaisiin haasteisiin. Se on tarkoitettu päättäjille, henkilöstöjohdolle ja esimiehille, kehittämistyön asiantuntijoille ja yhteistoiminnan kehittäjille sekä henkilöstön edustajille. Osallistujiksi odotetaan satoja työnantajien ja palkansaajajärjestöjen edustajia.
Kunta-alan yhteistoiminta- ja kehittämisseminaari järjestetään Lappeenrannassa 14.–15.8.2014.

Miten luoda edellytyksiä innovaatioille?

Uudistuksista, uuden luomisesta ja innovaatioista puhutaan paljon, mutta oletko pohtinut miten sinä ja organisaationne luovat edellytyksiä niiden synnylle?

Etenkin innovaatioiden synnyn alkupäätä kuvataan usein ”epämääräiseksi” ja hankalasti hahmotettavaksi. Yksilöt ja ryhmät organisaatioissaan voivat kuitenkin luoda edellytyksiä innovaatioiden synnylle kiinnittämällä tietoisesti huomiota suotuisan innovaatioympäristön luomiseen. Inno-Vointi sivustolla on kuvattu esimerkkejä siitä, miten organisaatio voidaan virittää innovaatioiden synnylle suotuisaan suuntaan. Esimerkiksi Oulun kaupungissa käytössä olleen Tikkataulu-mallin  avulla on työyhteisössä keskusteltu tärkeistä, yhteisistä kehittämistarpeista ja sitä kautta tartuttu toimeen. Tutustu Tikkataulu-malliin tarkemmin täällä: http://www.inno-vointi.fi/fi/tyokaluja/edellytysten-luonti/tikkataulumalli

Lisäksi jokainen meistä voi omassa arjessaan pyrkiä tietoisesti suhtautumaan kuulemiinsa asioihin ja ideoihin myönteisesti, sen sijaan että tyrmäisi ne ensikuulemalta. ITU! – Innovaattorin työkirjassa esitetään käytännöllisiä harjoituksia siihen miten sinä voit ruokkia omalla toiminnallasi kehittämismyönteisen kulttuurin juurtumista työpaikoille. Aloita harjoittelu esimerkiksi ottamalla viikon ajaksi asenteeksi: ”Hyvä idea! Kehitetään tuota eteenpäin.” Lue lisää ITU! -kirjasta.